Ztráty a nálezy

2. prosince 2008, cestovní ruch, přečteno: 7503×

Ve zpravodaji pravidelně zveřejňujeme předměty odevzdané do ztrát a nálezů na podatelně MěÚ Blansko. Zákon praví: „Kdo najde ztracenou věc, je povinen ji vydat vlastníkovi. Není-li vlastník znám, je nálezce povinen odevzdat ji obci, na jejímž území k nálezu došlo.“

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Přijde-li občan na podatelnu MěÚ Blansko, nám. Svobody 3 a přinese nalezenou věc, pracovnice na podatelně ji zaeviduje do protokolu o převzetí nalezené věci na území města Blanska, označí a uloží. Nalezené věci jsou evidovány v knize ztrát a nálezů.

Pokud nalezená věc obsahuje kontakt na majitele, pracovnice písemným sdělením vyzve majitele k vyzvednutí věci. Pokud se vlastník dostaví pro nalezenou věc, musí prokázat svoji totožnost, popsat ztracenou věc, vyplnit protokol o předání a stvrdit ho svým podpisem. Následně je mu nalezená věc vydána.

Občanské průkazy, cestovní pasy, řidičské průkazy, zbrojní průkazy a jiné doklady, či dokumenty vydané orgány veřejné správy, se předávají k provedení opatření příslušnému orgánu, který je vydal. Nalezené finanční prostředky jsou evidovány stejně jako ostatní nálezy.

Pokud se vlastník o nalezenou věc do šesti měsíců od jejího odevzdání nepřihlásí, připadá věc podle zákona do vlastnictví Města Blansko. Následně je s věcí nakládáno dle platných vnitřních předpisů Města.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter