Nemocnice Blansko pokračuje s digitalizací

20. února 2009, ostatní, přečteno: 3592×

V průběhu realizace projektu Digitalizace Nemocnice Blansko rozhodlo vedení Nemocnice Blansko vypracovat navazující projekt Digitalizace Nemocnice Blansko II a podat žádost o získání prostředků EU z programu ROP NUTS II – Jihovýchod. Projekt byl dokončen a odevzdán v průběhu měsíce října 2008. Dne 5. 2. 2009 bylo pokračování projektu Výborem Regionální rady soudržnosti Jihovýchod schváleno.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Na realizaci druhé části projektu digitalizace, opět spolufinancovaného Evropskou unií, obdrží Nemocnice Blansko z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod 20,69 mil. Kč, přičemž celková hodnota investiční akce je 29,56 mil. Kč.

„V druhé části projektu získáme nový mamografický RTG přístroj a gamakamera SPECT/CT. Oba přístroje budou napojeny na systém přenosu a archivace obrazových informací (PACS) realizovaný v první etapě digitalizačních prací,“ představuje přístroje, které budou za získané peníze pořízeny, ředitel Nemocnice Blansko Ing. Milan Klusák.

Předpokládané dokončení druhé části projektu je v listopadu 2009. Jeho dokončením tak dojde k úplnému zavedení digitalizace na všechna pracoviště nemocnice a definitivně bude odstraněn mokrý provoz zpracování RTG snímků.

V první části projektu digitalizace byla vybudována datová síť, napojena pracoviště nemocnice a dodán systém digitální skiagrafie, inovováno pracoviště počítačového tomografu (CT), nakoupen ultrazvukový přístroj pro RTG oddělení i digitální kardiovaskulární ultrazvukový systém s dopplerovským zobrazením barevného toku pro interní oddělení a panoramatický digitální zubní RTG přístroj. Celková hodnota investiční akce činila 45,23 mil. Kč.