Víkendovka v jeskyních

19. června 2009, cestovní ruch, přečteno: 3600×

Snaha řešit nepříznivý stav v oblasti kriminality a dalších sociálně patologických jevů dětí a mládeže je záměrem projektu s názvem „DOBRODRUŽSTVÍ“. Město Blansko ho již několik roků realizuje ve spolupráci s občanským sdružením Horizont.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Touha po neobyčejných zážitcích někdy vede i k páchání trestné činnosti či zneužíváním návykových látek. Cílem projektu prevence kriminality je dětem ukázat, že zažít dobrodružství lze i jinak.

Projekt se prostřednictvím akcí v přírodě snaží regulovat sociálně patologické jevy, pokouší se zamezit jejich vzniku a rozšíření. Je známou skutečností, že je efektivnější a správné snažit se negativním jevům předcházet, než se pak následně snažit napravovat vzniklé škody. Proto jednotlivé aktivity směřují k dětem, u kterých je zvýšená pravděpodobnost stát se nositeli negativního chování. Dle znění zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně – právní ochraně dětí jsou jako „děti vyžadující zvýšenou pozornost“ zahrnuty děti s problémovým chováním typu záškoláctví, vandalismus, krádeže, útěky z domova, zneužívání návykových látek a podobně.

Příprava zabezpečení akce, výběr klientů a jejich oslovení se děje prostřednictvím úředníků odboru sociálních věcí Městského úřadu v Blansku, ale ta stěžejní část náplně probíhá o víkendech a během prázdnin. Na krátkodobých resocializačních akcích je pro účastníky připraven program cíleně zaměřen na změnu negativních postojů a zvládání zátěžových situací. Pod vedením vedoucích a instruktorů se vybraná skupina dětí účastní řady her a akcí, které obsahují i určitý prvek romantiky, rizika a dobrodružství.

Nejinak tomu bylo i na první letošní víkendovce, která se odehrála v Moravském krasu. O víkendu 29.-31. května se, díky porozumění Obecního úřadu Vilémovice, místní turistická ubytovna stala základnou pro partu „kluků a holek z kartotéky kurátorů pro mládež“. Program byl zaměřen na poznání blízkého, ale přesto těmto dětem ne moc známého okolí. Nejvíc však lákalo seznámení s prací amatérských speleologů.

Tím dobrodružstvím byl sestup do veřejnosti jinak nepřístupné jeskyně „Zazděná“. Výprava proběhla za doprovodu zkušených jeskyňářů a překonání obavy z cesty tmou a stísněným prostorem může být i dobrou přípravou pro další a úspěšnější zvládání zátěžových situací běžného života. Prostředí přírody krasové oblasti a kolektivu přineslo nejen nevšední zážitky, ale stalo se i prostorem pro získání důvěry v sebe a ostatní lidi.

Nejrozsáhlejší akcí bývá každoročně prázdninový tábor. Již v těchto chvílích se připravuje program toho letošního, který proběhne v červenci opět u řeky Sázavy na vodácké základně v Soběšíně u Českého Šternberka.