Sídliště Písečná – nová parkovací místa, zeleň a oprava hřišť

16. února 2010, cestovní ruch, přečteno: 4602×

Město Blansko bude i v tomto roce pokračovat v projektu Regenerace sídliště Písečná, a to jeho IV. etapou. Zaměří se na parkovací místa, zeleň a dětská hřiště.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

V rámci této etapy budou vytvořena nová parkovací stání na ul. Sušilově – II. část. Dále zde bude vybudována část nového chodníku.

V lokalitě pod bytovými domy Jasanová 4–8 bude zrekonstruováno stávající dětské hřiště, osazena a doplněna vzrostlá zeleň a stávající městský mobiliář bude nahrazen a doplněn.

sídliště Písečná

Kolem prostoru objektu občanské vybavenosti na ul. Jasanová č.15 bude vysázena vzrostlá zeleň a vytvořena parkovací stání.

Stávající dětské hřiště u bytového domu Pod Javory č. 28 bude zrekonstruováno, budou osazeny certifikované herní prvky a mobiliář, zpevněné plochy pod herními prvky budou odpovídat dnešním hygienickým a bezpečnostním požadavkům.

Město na tuto akci žádá o dotaci z  Ministerstva pro místní rozvoj.