Nové nařízení města Blansko o zákazu vstupu do lesů

23. června 2010, cestovní ruch, přečteno: 5153×

Rada města Blansko schválila na své 77. schůzi konané dne 22. června 2010 vydání Nařízení města č. 5/2010, kterým se vyhlašuje zákaz vstupu do lesů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Blansko (ORP Blansko) a které ruší předchozí nařízení města č. 3/2010.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Nové nařízení reaguje na kalamitní stav v lesích, který nastal po větrné bouři ze dne 12. června 2010 i na poměrně rychlé odstraňování následků kalamity v postižených lesích, které je potřebné i s ohledem na možné napadení poškozených lesních porostů kůrovcem. Nařízení se nevztahuje na veškeré lesní pozemky v celkem 26 dotčených katastrálních územích, ale z důvodu zájmu o zdraví a bezpečnost občanů reguluje zákaz vstupu do kalamitou postižených lesních porostů.

Potencionální návštěvníci lesů by neměli vstupovat do lesů označených tabulemi se zákazem vstupu, měli by dbát pokynů vlastníků a správců lesů a v případech nejistoty by s nimi měli konzultovat lokality se zákazem vstupu. Obecně platí zvýšená opatrnost při vstupu na kterýkoliv lesní pozemek, neboť lesní půda je po předchozích vydatných deštích nestabilní a z toho důvodu hrozí pády jednotlivých stromů.

Nové nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení (23. června 2010) a platí do 25. srpna 2010.