Parkovacích míst u nemocnice sice přibylo, ale budou potřeba další

14. října 2010, cestovní ruch, přečteno: 3811×

Od pondělí 11. října mohou návštěvníci blanenské nemocnice využívat 48 nových parkovacích stání pro osobní automobily. Většina jich je přístupná z nové obslužné komunikace parkoviště budované souběžně se stávající místní komunikací v ulici K. H. Máchy.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Stavba byla financována z rozpočtu Města Blansko a Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí. Investiční náklady Města Blansko vystoupaly na 6,2 mil. Kč.

otevření parkoviště – přestřižení pásky

„Ani tato rozšířená kapacita parkovacích míst nebude stačit na to, aby pokryla potřebu Nemocnice Blansko,“ je přesvědčená starostka města Jaroslava Králová. Proto jsou již v přípravě další projekty, které mají parkování kolem nemocnice řešit. Jedním z nich je i vybudování parkoviště pro 21 osobních automobilů v areálu nemocnice přístupné z ulice Sadová. To je navrhované do rozpočtu roku 2011. V delším výhledu je také postavení parkoviště v areálu nemocnice u horní brány.

parkoviště u nemocnice

V současné době se zvažuje ponechání části ulice Boženy Němcové jako jednosměrné s parkováním po obou stranách, jak to bylo doposud v průběhu objížďky. S těmito úvahami došlo také na nutnost řešení dopravní situace na ulici Rodkovského, která by v části kolem mateřských škol mohla být jednosměrná, případně by ve vybraných časech bylo ke školkám zakázáno odbočení z ulice Sadové. Do školek i školy by se jezdilo okruhem o ulici výš, po ulici Sladkovského.

parkování kolem nemocnice

„V ulici Sladkovského není potřeba tolik zastavovat, jako se to děje na ulici Rodkovského. Ulice Rodkovského se zjednosměrněním více uvolní a nebude docházet k zacpávání křižovatky na ulici Sadové,“ vysvětluje Marek Štefan, vedoucí odboru investičního a územního rozvoje. O finální podobě regulace provozu v této lokalitě ale ještě proběhnou jednání s městskou policií a Policií ČR.

red