Jak se připravuje Vítání sv. Martina

10. listopadu 2010, kultura, přečteno: 4475×

Už v pátek 12. listopadu se uskuteční první akce v rámci Vítání sv. Martina. Bude to pochod světýlek ke sv. Martinovi. Na sobotním programu se ale podílí více organizací. Zeptali jsme se jejich zástupců, jak a čím konkrétně se podílí.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Jak u vás probíhají přípravy na Vítání sv. Martina? Čím konkrétně přispějete do programu celé akce?

To jsou dvě otázky, které jsme položili zástupcům organizací podílejících se nějakým způsobem na letošních oslavách Vítání sv. Martina.

Eva Nečasová, ředitelka Muzea Blansko

Sháníme kostýmy pro vedení města, pro účinkující hudebníky (Dobrušské žesťové sdružení) a pro několik dalších osob, které dostaly přidělenou roli historických postav v průvodu (blanenský rychtář, olomoucký biskup Jindřich Zdík, šašek krále Přemysla Otakara II., blanenští havíři apod.). Část kostýmů se šije, část zapůjčí muzeum ze svých fondů, případně od dalších zapůjčitelů. Ze sbírky muzea bude zapůjčeno několik rekvizit. Vyrábíme též prapory a další doplňky.

Muzeum připravuje též jednu z doprovodných akcí, koncert brněnského Wallingerova kvarteta, který zazní v pátek v 19 hodin v Hudebním salonu blanenského zámku. Bude součástí letošního ročníku cyklu koncertů Hudba na blanenském zámku, který finančně podpořil Jihomoravský kraj. Kromě toho otevřeme muzeum pro veřejnost (mimořádné prohlídky v zimní sezoně, kdy je o víkendech zavřeno), zúčastníme se průvodu, pro nějž jsme připravili potřebné vybavení, a pokud se celá akce setká, tak jako v uplynulých letech, se zájmem veřejnosti, budeme rádi, že z akce, kterou naše muzeum před léty iniciovalo, se vyvinula originální blanenská tradice, podobná těm, kterými se pyšní mnohá historická města či obce.

Do příštích let bychom byli rádi, kdyby se dvě slavné blanenské pověsti, tedy pověst o údajném přenocování krále Přemysla Otakara II. na hradě Blanseku před nešťastnou bitvou na Moravském poli (1278) a pověst o údajném tatarském vpádu (1241), svatomartinském běloušovi, o hrdinném rytíři templáři a zázračném zachránění Blanska před agresory, kde hlavním aktérem byl blanenský patron, svatý Martin, podařilo spojit dohromady. Vznikla by tak tradice, kterou se může pochlubit jen málokteré město.

Jaroslav Jeřábek, ředitel Kulturního střediska města Blanska

Kulturní středisko připravuje mimo jiné program na hlavním pódiu, ve kterém vystoupí místní rodák a kytarista Miloš Pernica, folklórní soubory Drahan a Drahánek a další skupiny i jednotlivci. Naše galerie připravila k této akci ve dnech 9.–10. listopadu Svatomartinské tvoření – dílnu, kde si děti mohou vyrobit originální svítilnu na páteční večerní pochod.

Technicky zajišťujeme provoz v celém areálu zámeckého parku – od prodeje vstupného, přes sociální zařízení, prodejní stánky, stavbu pódia a stanů. Patři k tomu i dětské atrakce, které zde letos budou v hojném počtu – dvě skluzavky, trampolína a skákací hrad. Všechny budou pro děti zdarma. Když to dovolí počasí, bude jarmark umístěn na zámecké louce.

Robert Šlapanský, Divadelní a kaskadérská společnost Štvanci

Pro nás znamená příprava několik velmi intenzivních tréninků se všemi herci, šermíři a tanečníky, kteří se objeví v historické části programu. Je třeba s dostatečným předstihem připravit choreografii tance, scénář rytířského turnaje a také provést výběr vhodné scénické hudby, rekvizit a kostýmů.  Samostatnou kapitolou je pak přeprava koní a péče o ně, ať už jde o svatomartinského bělouše, nebo o koně ostatních účinkujících, protože jich bude letos v průvodu opět o něco víc.

Kromě sobotního průvodu nás letos diváci uvidí právě ve zmíněné podvečerním historickém bloku. A samozřejmě nepřehlédnutelný bude především člen naší společnosti Tomáš Doležal, který na koni jménem Feron už tradičně představuje svatého Martina.

Martin Jaglář, Střední škola gastronomická, s.r.o.

Škola se na akci připravuje důkladně, neboť všechny námi vyučované obory se nějaký způsobem budou na akci podílet. Studenti si pod vedením pedagogů zkoušejí jednotlivé funkce, jsou seznamováni se svatomartinskou problematikou, své znalosti si ověřují v zábavných testech a sami navrhují činnosti, kterými by ke zdaru akce mohli přispět.

Studenti oboru Cestovní ruch se v rámci své praxe zúčastní organizačního zajištění akce – budou působit u vstupů do areálu, podávat příchozím informace, můžete je potkat u propagačního stánku informačního centra Blanka a také se budou podílet na realizaci návštěvnické ankety. Studenti gastronomických oborů budou mít na starosti prezentaci oblíbených Svatomartinských vín, sdělí zájemcům informace o významu svatomartinské vinařské tradice a její současnosti a servírovat jim ochutnávky nejlepších druhů letošního Svatomartinského.

Iveta Čípková, Anna Pořízková, Skautské středisko

Pouť Sv. Martina slavíme díky předávání tradice z generace na generaci. Rodinné slavení zahrnuje slavnostní nedělní oběd a tradiční koláčky, návštěvu Martinských hodů a posezení u cimbálu (Katolický dům). Z pohledu člena zájmového sdružení Skauti dáváme dohromady historické kostýmy pro průvod sv. Martina, vymýšlíme program pro děti, které přijdou do naší klubovny za zámeckou zdí v době vítání sv. Martina. Skauti se budou podílet na organizaci pochodu světýlek v pátek 12. 11. a následně na programu, který je pro jeho účastníky přichystán v kostele sv. Martina.

V sobotu 13. 11. se účastníme průvodu sv. Martina. Část skautů půjde v historických kostýmech, část ve skautských krojích. Po celou sobotu bude v klubovně na ulici Růžová za zámeckou zdí probíhat program pro děti – rukodělné práce, výtvarné dílny i zábavné hry.

Jiří Kaňa, Římskokatolická farnost Blansko

Nedělní akce, tedy slavnostní bohoslužba, dále odpolední varhanní koncert i  beseda u cimbálu, už mají svůj zaběhnutý režim. Proto se letos soustřeďujeme na loňskou novinku, a to je přivítání „Světýlkového průvodu“ dětí a rodičů k  svatému Martinovi v pátek 12.10. Doufáme, že program, při němž v kostele přivítáme i svatého Martina, bude (zejména pro děti) pěkným úvodem do svátečního víkendu.

Jak už jsem uvedl, v pátek se naše farnost podílí na Světýlkovém průvodu. V  sobotu vyprovodíme z kostela průvod svatého Martina zvukem kostelních zvonů a večer zveme se Společností Katolického domu na tradiční Martinské hody. Na neděli chystáme slavnostní bohoslužbu, při které zazpívá sbor Martini, rodiče vypraví děti do krojů a přinesou se dary země. Odpoledne hostíme varhanní koncert a v Katolickém domě pak organizujeme tradiční Besedu u  cimbálu.

Jiří Kučera, vedoucí odboru kancelář tajemníka

Společným úkolem nás, kteří se na blanenské radnici zabýváme cestovním ruchem, je především vzájemná koordinace a provázání všech akcí, které se v rámci celého svatomartinského víkendu ve městě uskuteční a také veškerá jejich propagace. Intenzivní příprava základní kostry programu pro nás začíná už v létě, ale lze říct, že začínáme vlastně už  v polovině listopadu ihned po skončení předchozího ročníku "Vítání", protože vyhodnocujeme co se podařilo a kde je naopak ještě co vylepšovat.

Kromě výše uvedeného se třeba já osobně podílím na scénáři historické části programu, který tradičně připravujeme ve spolupráci s Divadelní a  kaskadérskou skupinou Štvanci, což je bez nadsázky jedna z nejlepších skupin tohoto druhu nejen u nás, ale i ve střední Evropě. Pro letošek jsme připravili komponovaný program, který má mystický nádech, ale zároveň i  úzkou vazbu i na dějiny Blanska, konkrétně slavnou dobu krále  Přemysla Otakara II. a olomouckého biskupa Bruna ze Schauenburku. Diváci v něm najdou mluvené slovo,  scénický tanec, šerm nebo ohňové vystoupení, prostě vše, co je nezbytné, aby se spolu s námi mohli přenést do období středověku.

Martina Hejčová, Informační kancelář Blanka

V informační kanceláři Blanka máme za úkol především shromažďování informací o programu, ze kterých následně tvoříme plakát a letáky. Komunikujeme také s místními restauracemi, které připravují svatomartinské menu a připravujeme letáčky s nabídkou, které budeme rozdávat na akci. Úzce spolupracujeme také se Střední školou gastronomickou, máme na starost umístění praktikantů na jednotlivá stanoviště. Hlavním úkolem pro letošní rok je ale zajištění předprodeje vstupenek na celou akci, koordinace mezi jednotlivými předprodejními místy a zejména pak dostatečné informování občanů o možnostech předprodeje a vůbec celém svatomartinském programu.

Na svatomartinském jarmarku budeme mít vlastní stánek a  zúčastníme se také historického průvodu se svatým Martinem.

Blanka Bendová, vedoucí komplexu služeb Centra „PRO“ Blansko

U nás v  komplexu služeb Centra „PRO“ Blansko se o akci Vítání  sv. Martina hovoří již od  konce srpna.  Bavíme se o přípravě Pochodu světýlek a jeho propagaci. Ve službách Azylové domy, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi i Klub Ratolest si děti vyrobí během měsíce října a počátkem listopadu  malé lucerničky na světýlka, větší děti i lampiónky  z hedvábného papíru.

Pracovníci a dobrovolníci Centra „PRO“ Blansko  připravují II. pochod světýlek ke sv. Martinovi v pátek 12. 11. 2010. Z Centra „PRO“ Blansko na ul. Sladkovského 2B budeme vycházet v 16.30 hodin. Pracovníci  i  dobrovolníci připravili trasu pochodu, zajištění organizace ve spolupráci s Římskokatolickou farností Blansko a blanenskými skauty. Slavnostní zakončení pochodu bude od 18.00 hodin v kostele sv. Martina na Starém Blansku. Se skauty jsme se dohodli, že z přinesených světýlek bude u kostela vyskládán obrázek, který bude překvapením pro všechny účastníky pochodu.