Nejčastější dotazy k poplatku za komunální odpad v roce 2013

26. února 2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 7167×

Tímto článkem navazujeme na článek uveřejněný ve Zpravodaji města Blanska č. 2/2013 ze dne 23. ledna 2013. Stejný článek o změnách v poplatku za odpad je i zde na webu. Z důvodu velkého počtu dotazů se zaměřím pouze na poplatek za tzv. „prázdné“ byty a rodinné domy.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Bylo schváleno, že od 01.01.2013 bude poplatek za komunální odpad platit každá fyzická osoba, která má na území města ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci (dále jen chatu), byt nebo rodinný dům, ve kterém není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.

Jedná se tedy pouze o rodinné domy a byty, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Tzn., že pokud v bytě (domě) má trvalý pobyt  jiná osoba, než je vlastník (rodiče, děti, nájemníci apod.), samostatný poplatek za tento byt (dům) se neplatí.

Pokud však je tento byt (dům) opravdu prázdný (nikdo v něm nebydlí) nebo jsou v bytě (domě) ubytováni nájemníci bez trvalého pobytu v daném bytě (domě), je nutné tento poplatek uhradit, a to i v případě, že nájemník má trvalý pobyt ve městě Blansku a poplatek platí sám za sebe.

Povinnost placení poplatku za komunální odpad se týká také rodinných domů, ve kterých není nikdo hlášen k trvalému pobytu a jsou používány k rekreaci či jiným účelům.

Od poplatku zákonodárci osvobodili majitele družstevních bytů.

Všichni majitelé, kteří mají ve vlastnictví byt nebo rodinný dům, ve kterém není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, musí na základě zákona a vyhlášky města provést přiznání k tomuto poplatku. Formuláře jsou ke stažení na stránkách www.blansko.cz nebo je možno si je vyzvednout na podatelnách MěÚ. V případě, že se jedná o chatu, toto přiznání majitelé podávat nemusí, tato evidence je již na MěÚ vedena.

Pokud jednotliví  vlastníci bytu nebo rodinného domu, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba nepodají přiznání k poplatku, může být tento vlastník pokutován za nesplnění ohlašovací povinnosti.

Poplatek za „prázdné“ domy a byty činí v roce 2013 částku 540 Kč ročně splatnou k 31.05.2013. Všem vlastníkům chat, „prázdných“ domů a bytů bude počátkem měsíce května 2013 rozesílána složenka k úhradě tohoto poplatku.

Všichni poplatníci si také mohou zvolit platbu tohoto poplatku pomocí sdruženého inkasa obyvatel – SIPO a již se nemusí starat o placení poplatku. Navíc je tato služba zcela zdarma a poplatníka nestojí žádné další finanční prostředky za odeslání složenky nebo zaslání příkazu k platbě z banky.

Poplatníkům, kteří neuhradí poplatek v daném termínu, může být poplatek navýšen až na trojnásobek stanovené výše.

Veškeré informace vám poskytnou:
p. Lenka Švancarová tel. 516 775 213, e-mail: svancarova@blansko.cz
Ing. Jan Šustáček tel. 516 775 194, e-mail: sustacek@blansko.cz

Ing. Jan Šustáček