Den muzejí a chráněných území otevře opět jeskyně, muzea a technické památky v Moravském krasu

21. května 2013, okolní obce, přečteno: 3219×

13. ročník Setkání ve střední části Moravského krasu pořádaného u příležitosti Mezinárodního dne muzeí a Evropského dne chráněných území se koná v sobotu 25. května 2013 u Staré huti u Adamova.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Doprava mezi Adamovem, Starou hutí u Adamova a Býčí skálou bude zajištěna historickým autobusem ze sbírek Technického muzea v Brně.

Autobus bude jezdit od 8:30 hod z Adamova – zastávky k Býčí skále a zpět v hodinových intervalech. K jeskyni Výpustek, do Křtin a zpět pojede autobus z Adamova v 10:30, 12:30 a 15:30 hod. Poslední odjezd z Výpustku do Adamova je v 16:00 hod, ze Staré huti v 17:00 hod.

Stará huť

 • Prohlídka expozice železářství
 • Tavba železa v replice velkomoravské pece
 • Ukázkové pálení milíře
 • Ukázky řemesel
 • Prezentace ochrany přírody v CHKO Moravský kras
 • Botanická vycházka

Křtiny

 • Prohlídka zámku a parku (11:00, 13:00 a 15:00 hod.)
 • Výstava „Bohatství hlubin Země“ a „Netopýři v kresbách dětí“
 • Exkurze arboretem
 • Prohlídka kostnice pod chrámem

Býčí skála

 • Exkurze do jeskyně Býčí skála (doporučujeme terénní obuv)
 • Program věnovaný novým objevům na Býčí skále
 • Exkurze budou pořádány i 26.05.2013

Adamov

 • Prohlídka kostela Svaté Barbory a Světelského oltáře (9:00–17:00 hod.)

Výpustek

 • Dva mimořádné vstupy v 11:30 a 13:30 hod
 • Speciální prohlídka jeskyně (zdarma)

Stará Drátenická

 • Prohlídka veřejnosti nepřístupné jeskyně

Pořádají: Město Adamov, Technické muzeum v Brně, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Moravský kras a Správa CHKO Český les, Správa jeskyní České republiky – Správa jeskyní Moravského krasu, Mendelova univerzita v Brně – Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny, Česká speleologická společnost – ZO Býčí skála a Křtinské údolí, Archaia Brno o.p.s., Hornicko-historický spolek Planá, Speleologická záchranná služba, Sdružení přátel historie DAGA a obec Habrůvka