Farář Martin Kopecký: Jaké budou letošní Vánoce?

17. prosince 2013, kultura, přečteno: 4574×

Touto otázkou bych vás rád pozval k malému zamyšlení. Můžete se k němu vrátit třeba i před štědrou večeří nebo kdykoliv o Vánocích. Lidé si budou za pár dnů přát šťastné a veselé, bohatého Ježíška a různá další přání. Jaké budou letošní svátky u vás doma, u sousedů, v našem národě či jiných zemích?

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

V jednom časopise vyšla několikastránková příloha na téma „Chudoba okolo nás“. Paradoxně před nejkrásnějším obdobím v roce, kdy si lidé přejí „bohatého Ježíška“. Článek se dotýká neuvážených půjček, osobních bankrotů a exekucí. Silně kontrastuje s představou, která je pro spoustu lidí v naší zemi, symbolem svátků bohatých na dárky, jídlo a televizní pohodu. Před očima najednou nedefilují hladovějící z Afriky a zemí třetího světa, ale lidé či celé rodiny poměrně blízko nás. Ti, kteří nebudou mít ani bohaté nebo pohodové Vánoce.

Proč? Někdo řekne, pro jejich hloupost, jiný zase, pro vychytralost podvodníků nebo nemilosrdné zákony. Ať tak, nebo jinak, přijdou o svůj majetek a jejich budoucnost se scvrkne na nemilosrdný splátkový kalendář, ne-li v něco horšího. Život vypadá najednou velmi bezvýchodně a člověk je vděčný za jakoukoliv pomoc, i kdyby to bylo jen dobré slovo či všimnutí si. Snad právě v této souvislosti, která ohrožuje lidi od doby, co jsou na světě peníze, se narodilo přísloví: „I kdybys všechny poklady světa ztratil, zchudneš teprve tehdy, až ztratíš lidi.“

Každá generace našich předků poznala něco jiného. Někdo bídu, prohry, ztráty, ale měla živou víru v Boha. Právě proto nám zůstalo mnoho moudrých svědectví, do kterých lidé vkládali svoji víru, lásku a naději na tišení beznaděje. Ano, síla víry v Boha a lidé kolem nás, ať už příbuzní nebo přátelé, jsou tím nejcennějším, co máme. Chceme si to uvědomovat, dokud jsme tyto nesamozřejmé dary neztratili?

Moudrý je ten, kdo si tohoto pokladu dovede vážit, pečuje o něj a stará se o jeho zúročení. Šťastný jsi, když nepřeslechneš toto poselství a naplňuješ je, protože nejen prožiješ krásnější Vánoce, ale i svoji budoucnost.

Přeji vám touhu udělat si čas na cestu k duchovnímu obsahu a smyslu letošních vánočních svátků a dojít do betléma, když na vás někdo čeká.

Váš bratr farář Martin Kopecký