První díl projektu Město na vesnici a vesnice ve městě je věnován Klepačovu

27. března 2014, okolní obce, přečteno: 1995×

Zatímco v rámci projektu Živá paměť byl loni představen Jiří Polášek, jakožto jedna z výrazných blanenských osobností, úvodní díl dalšího projektu, tentokrát o městských částech, Město na vesnici a vesnice ve městě, je věnován příměstské části Klepačovu.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

„Na Klepačově jsme poměrně často natáčeli hlavně v místním kulturním domě. Klepačovští jsou velmi akční a po celý rok zde probíhá celá řada zajímavých akcí. Měli jsme dostatek materiálu především z pořadů pro děti, fotbalových utkání apod. Volba první městské části tedy padla na Klepačov. Natáčeli jsme v průběhu loňského roku, řada příspěvků, které jsme do filmu zařadili, se již odvysílala v rámci Videožurnálu a musím říct, že jsme byli příjemně překvapeni, jak velkou měly sledovanost,“ uvedl Radek Popelka, režisér a kameraman z blanenského studia Audiovisual.

„Nejde o propagační, ale o dokumentární film, jehož hlavní osou jsou střípky z vyprávění místních pamětníků, zejména paní učitelky Jaromíry Polákové a pana Jaromíra Kyzlinka, doplněné o materiál z proběhlých akcí. Podařilo se nám tak vytvořit jakýsi obraz historie Klepačova, mozaiku životních příběhů a událostí, které tuto obec zasáhly. 

paní Poláková
Zasvěcenou průvodkyní filmařům byla především paní učitelka Jaromíra Poláková. Foto: Studio Audiovisual

Někdy se poklidné vyprávění dokonce změnilo i v živou diskuzi. V dokumentu je např. zaznamenáno setkání místního občanského aktivu s vedením města (s tehdejším starostou města Ing. Toufarem, pozn. red.) ohledně dlouhodobého problému s vyústěním kanalizace vedoucí z Olomučan na klepačovské území přímo před dům jednoho z místních občanů, který žije v tomto ne příliš ideálním prostředí již přes třicet let. Zdá se, že řešení tohoto problému je v nedohlednu, a to i přesto, že se o celé věci diskutuje, místo navštívilo již několik starostů, dva senátoři a snad i jeden ministr. Kdyby se i tato jediná věc podařila díky našemu dokumentu vyřešit, měl by svůj smysl,“ objasnil Popelka ml.

diskuze s občany

„Měli jsme možnost pracovat s mnoha historickými materiály, především fotografiemi, které nám umožnily lépe nahlédnout do klepačovské historie. Pro mě bylo třeba nové zjištění, jakou úlohu Klepačov měl pro tehdejší blanenské železárny. Byla to vlastně jejich dělnická kolonie, svou důležitou roli zde měl hasičský sbor,“ dodal Jan Popelka, producent a kameraman.

koza

Na termínu premiéry dokumentu u příležitosti nějaké zajímavé akce se budou Radek a Jan Popelkovi domlouvat se zástupci Klepačova v nejbližší době. Film bude poté odprezentován i v Blansku. Dokument bude k dispozici na DVD v Blanenské informační kanceláři Blanka a následně volně ke stažení na internetu.

Další v pořadí v rámci projektu Město na vesnici a vesnice ve městě bude Horní Lhota, zatímco projekt o blanenských osobnostech Živá paměť představí někomu neznámou, o to však více překvapující osobnost Radima Koláře.

Jana Franchi

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter