Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Vedení města chce dát sportu pravidla

29. května 2015, sport, přečteno: 1391×

Vedení města Blanska se ve svém programovém prohlášení zavázalo, že vytvoří koncepci sportu, kultury a zájmové činnosti. V současné době je zpracována první z nich, jejímž primárním úkolem je nastavení jasných pravidel, za jakých podmínek bude možné čerpat z městského rozpočtu finanční podporu na sportovní činnost. Tento materiál však musí ještě schválit zastupitelstvo.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Uvedená koncepce, která by měla vnést do způsobu financování sportovních klubů určitý řád, se opírá o čtyři základní pilíře: Prvním z nich, a současně i tím stěžejním, je Podpora tělovýchovné a sportovní činnosti. V podstatě jde o udělení příspěvku na podporu činnosti v oblasti sportu, o který lze každým rokem žádat.

„Jsem si vědom toho, že sportovní kluby to dnes nemají vůbec jednoduché, krachem Sazky veškerá pravidla financování zkolabovala, a podpora tak zůstala vesměs na městech, obcích, případně i krajích. Rovněž Česká unie sportu se pokouší najít nějaké rozumné řešení a cestu ven z tohoto poměrně složitého problému. Sport musí být v každém případě financován vícezdrojově.

Naším cílem bylo vytvořit jasně daná pravidla, v podstatě jakýsi vzorec, podle kterého se financování jednotlivých subjektů bude odvíjet. Zohlední např. počet členů v oddílu, podíl mládeže apod. Kluby si pak samy rozhodnou, na co získané prostředky použijí, i když logicky by to mělo být v první řadě na pronájmy sportovišť a teprve potom na další výdaje s jejich činností spojené,“ vysvětluje Jiří Crha, blanenský místostarosta a garant v oblasti sportu.

„Druhým pilířem je Podpora konkrétních sportovních akcí. Ne všechny akce totiž lze řešit pomocí grantů. Takové akce, které nebudou spadat do prvního pilíře, budeme posuzovat individuálně. Letos např. proběhlo na celostátní úrovni Mistrovství republiky v kulturistice, do této kategorie patří např. i Půlmaraton MK, Blanenská desítka apod.

Třetí pilíř jsme nazvali Údržba a investice do sportovních zařízení, která nejsou v majetku města. Takto jsme např. mohli podpořit blanenský baseball příspěvkem na úpravu trávníku.

Tím posledním je Údržba a investice do sportovních zařízení, která v majetku města jsou. Celková alokovaná částka na tento pilíř není stanovena, běžnou údržbu našich sportovišť totiž zajišťují Služby Blansko. V žádném případě nemáme ambice budovat něco nového, ale zkvalitnit to, co již v Blansku máme,“ uzavřel svůj výčet Crha.

V současné době je zpracován koncept, který navazuje na materiál, který byl sestaven již v minulém volebním období. Nyní bude předložen Radě města Blanska a následně i zastupitelstvu. Po zapracování případných připomínek pak budou s výsledkem seznámeny i jednotlivé kluby.

Jana Franchi

 

Brzy v Blansku


01.06. 13:00 h, zámecký park
Dětský den
01.06. 20:00 h, zámecký park
Velký koncert SEBASTIAN s kapelou
04.06. 19:00 h, kino
VYNÁLEZCE A PRŮMYSLNÍK ERICH ROUČKA

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.