Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Blansko: v knihovně mají nový multifunkční sál. Pro padesát lidí

4. srpna 2015, kultura, přečteno: 1315×

V knihovně během července vybudovali novou víceúčelovou „Kulturku“ na místě bývalého hudebního oddělení. To se přesunulo do prostor oddělení pro děti a mládež, které se dočkalo kompletní rekonstrukce s vytvořením vzájemně propojitelných zón pro mladší i starší čtenáře. Blanenská knihovna tak získala kvalitní zázemí vybavené moderní audiovizuální technikou.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Městská knihovna Blansko pořádá v průběhu roku na sto padesát různých akcí, v podobě nové „Kulturky“ má nyní kvalitní zázemí pro pořádání přednášek, promítání, představení pro děti a další kulturních akce. Pracovníci knihovny věří, že tato změna výraznou měrou přispěje ke zkvalitnění knihovnických, informačních a kulturních služeb. O provedené modernizaci knihovny, kterou lze také chápat jako vhodný dárek obyvatelům Blanska k 110. výročí povýšení jejich bydliště na město, si povídám s ředitelem instituce Pavlem Přikrylem.

Pane řediteli, kde nová prostora vznikla a jaká je její kapacita?
Novou audiovizuální místnost, kterou jsme nazvali příznačně „Kulturka“, se nám podařilo vybudovat během dvou týdnů v závěru července v prostorách našeho bývalého hudebního oddělení. To bylo nově přesunuto do oddělení pro děti a mládež, které se dočkalo kompletní rekonstrukce s vytvořením vzájemně propojitelných zón pro mladší i starší čtenáře. Kapacita této nové prostory je zhruba padesát až šedesát lidí.

Nové vybavení dětského a hudebního oddělení
Místnost je vybavena mobilními zástěnami, které mohou sloužit i jako výstavní panely. Foto: J. Franchi

Čím je „Kulturka“ vybavena, byly nutné nějaké stavební úpravy a na kolik tato změna knihovnu přišla?
Stavební úpravy nebyly naštěstí nutné, šlo prakticky jen o přesun oddělení, položily se nové podlahy, pořídil se nový nábytek a praktické víceúčelové mobilní zástěny. Naše nová kulturní místnost je vybavena moderní audiovizuální technikou, nechybí projektor, reproduktory apod. Uvedené úpravy, jejichž součástí byla i výmalba, položení nové podlahy ve „Výstavce“ a oprava výpůjčního pultu v oddělení pro dospělé čtenáře, nás přišly zhruba na čtyři sta tisíc korun, vše jsme hradili z rezervního fondu knihovny.

Jaká je koncepce nově upraveného oddělení pro děti a mládež a co si od těchto úprav slibujete?
Naším cílem bylo vytvořit vzdušný a přátelský prostor, ve kterém se děti budou cítit dobře a kam se budou především rády vracet. Byli bychom rádi, kdyby se nám podařilo oslovit i děti předškolního věku, aby měly povědomí o tom, jakým místem knihovna je a k čemu vlastně slouží. Jsme si vědomi, že jde o naše potenciální klienty, proto se snažíme kromě půjčování knih nabídnout dětem něco navíc.

Nové vybavení dětského a hudebního oddělení
Nově vybudovaná zóna pro starší čtenáře zve k odpočinku a relaxaci. Foto: J. Franchi

Nové vybavení dětského a hudebního oddělení
Také na nejmenší čtenáře čeká nově vybudovaný koutek. J. Franchi

Do zbrusu nového oddělení pro děti a mládež bylo přesunuto i hudební oddělení. Jaký je zájem o tento druh služby, je vůbec ještě aktuální?
Je pravda, že v některých knihovnách se hudební oddělení ruší, ale je třeba zdůraznit, že nejde pouze o poslech a půjčování hudebních nosičů, které si dnes mladí různě stahují, ale také o audioknihy, nabídku divadelních her, knih o hudbě apod., o které mají velký zájem především nevidomí občané. Snažíme se proto stále rozšiřovat hudební fond, i když musím přiznat, že obsáhnout zájem všech, je prakticky nemožné.

Nové vybavení dětského a hudebního oddělení
Nabídka služeb hudebního oddělení (vlevo) je k dispozici společně s pracovním místem s připojením k internetu (vpravo) určeným výhradně pro klienty oddělení pro děti a mládež. Foto: J. Franchi

Často diskutovaným tématem jsou i e-čtečky. Mohou si je čtenáři u vás půjčit? Máte pocit, že vytlačují klasické knihy?
To určitě ne. Takový ten boom kolem e-knih se podle mého názoru už stabilizoval, kniha jako klasické médium a čtečky žijí vedle sebe. Čtečky v naší knihovně máme dvě, každá obsahuje takřka pět set titulů knih. Z této sumy jsou asi dvě třetiny v češtině, jedna třetina v angličtině. Problém je však v naší legislativě, pokud se totiž neprolomí autorský zákon, tak do e-čteček nikdy nedostaneme aktuální a žádané tituly. My jako veřejná instituce je totiž v současné době půjčovat nemůžeme. Snažíme se najít cestu, jak tento druh služby co nejlépe využít. Nově např. e-čtečky nabízíme ke studijním účelům. Lze do nich vkládat vlastní dokumenty, skripta, e-knihy a další učební materiály a usnadnit si tak přípravu na zkoušky a zápočty. Před vracením stačí vložené dokumenty smazat a čtečka může sloužit dalšímu uživateli. Zájem je však minimální.

Za rozhovor poděkovala Jana Franchi.

 

Brzy v Blansku


28.10. 09:30 h, Dělnický dům
MIKEŠ – muzikál pro děti
28.10. 15:00 h, Galerie města Blanska
Dernisáž výstavy V toku času s Kateřinou Šedou
28.10. 16:30 h,
Vzpomínka na 28. říjen 1918