Muzeum Blansko se loučí. Nahradí ho Muzeum Blanenska

4. prosince 2015, kultura, přečteno: 2525×

Ke konci roku 2015 oficiálně zaniká příspěvková organizace města Blanska Muzeum Blansko. Od Nového roku bude tato nově krajská instituce nadále fungovat jako Muzeum Blanenska. O změnách v souvislosti s převodem zřizovatelských pravomocí muzea z města na kraj si povídám s krajským radním Jiřím Němcem.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Pane radní, můžete čtenářům přiblížit, jak kraj podporuje muzea jižní Moravy a jaké konkrétní plány má v tomto směru s Muzeem Blanenska?
Muzea, která Jihomoravský kraj zřizuje, jsou financována formou příspěvku na provoz, ze kterého se hradí běžné provozní náklady. Dále muzea získávají prostředky na jednorázové akce, například na realizaci nových expozic, nákup a restaurování sbírkových předmětů a podobně. Vedle finanční podpory je pak muzeím poskytována i metodická pomoc ze strany odborných pracovníků krajského úřadu. Ostatní muzea mohou získat finanční prostředky z každoročně vyhlašovaného dotačního programu. Muzeum Blanenska obdrží od kraje finanční prostředky nejen na vlastní provoz, ale je plánováno také zahájení obnovy archeologické expozice, vytvoření interaktivního prostoru pro malé návštěvníky, financování vzdělávacích programů, vydání publikace a podobně.

Je v plánu nějaká užší spolupráce s ostatními krajskými muzei?
Spolupráce mezi krajskými muzei probíhá zejména v oblasti odborné činnosti (pozn. red.: například realizací společných projektů), bude tedy záležet na muzeu, jakou formou se do spolupráce zapojí. Spolupráce muzeí je podporována také prostřednictvím pravidelných společných porad jejich vedoucích pracovníků.

Zachová si blanenské muzeum i po Novém roce vlastní identitu, nebo dojde k zásadním změnám v koncepci tohoto zařízení?
Jihomoravský kraj žádné zásadní změny v koncepci muzea neplánuje. Směřování muzea je dáno činností jeho zaměstnanců a sbírkovým fondem. Vzhledem k tomu, že o muzeum budou i nadále pečovat stejní zaměstnanci jako doposud, nebude v tomto směru pro návštěvníky změna zřizovatele patrná.

Bude mít podle Vás muzeum v souvislosti se změnou zřizovatele lepší ekonomické zázemí?
Financování činnosti muzea bude probíhat obdobně jako u stávajících krajem zřizovaných muzeí, a to s ohledem na reálné potřeby organizace tak, aby bylo zajištěno naplňování veškerých povinností, které vlastníkům a správcům sbírek muzejní povahy ukládá příslušná legislativa. Bude záležet zejména na vedení muzea, zda navrhne rozvoj muzea takovým směrem, který bude ze strany kraje podpořen. V návrhu rozpočtu na rok 2016 je proto zařazena částka ve výši 950 tisíc korun na zahájení obnovy stávající archeologické expozice.

Vedení města Blanska avizovalo zachování tradičních akcí spjatých s muzeem v Blansku, můžeme se těšit na akce zcela nové?
Zachování tradičních akcí pořádaných muzeem je skutečně součástí dohody uzavřené mezi městem Blanskem a Jihomoravským krajem. Jedná se například o Muzejní noc, Blanenské zámecké dny, Hudbu na blanenském zámku nebo Vítání sv. Martina. Pořádání nových kulturně-výchovných akcí pro veřejnost zůstane v plné kompetenci muzea a jeho odborných pracovníků. Nechme se proto překvapit, co pro návštěvníky v nadcházející sezoně připraví.

Za rozhovor poděkovala Jana Franchi

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter