Díky krajským dotacím Muzeum Blanenska obnoví expozici archeologie

25. ledna 2016, kultura, přečteno: 2032×

Kromě standardního příspěvku na provoz letos Muzeum Blanenska získalo od svého zřizovatele, kterým je od Nového roku Jihomoravský kraj, poměrně nemalou sumu v rámci několika účelových finančních příspěvků. Celkově se jedná o 1 mil. 395 tisíc korun. O tom, jak s těmito penězi muzeum naloží, si povídám s jeho ředitelkou Pavlínou Komínkovou.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Paní ředitelko, jak si vysvětlujete tak štědrý přístup ze strany kraje vzhledem k tomu, že jste mezi krajskými institucemi úplným nováčkem?

V průběhu minulého roku jsme připravili podklady pro přípravu rozpočtu vznikající krajské příspěvkové organizace. Vyjádřili jsme svou konkrétní představu o tom, do čeho bychom chtěli v muzeu do budoucna investovat. Tady mluvím samozřejmě výhradně o aktivitách spojených s naší muzejní činností, do budovy zámku investovat nemůžeme. Ta totiž zůstala ve vlastnictví původního zřizovatele, tedy Města Blanska. Jsem velmi potěšena, že se naše záměry setkaly s tak pozitivním ohlasem. Poskytnutí účelových příspěvků v takové míře považuji za vstřícné gesto a podporu rozvoje nové organizace, tento postup ze strany zřizovatele je pro mě výrazem důvěry, které si velice vážím.

Znamená to, že se potvrzuje úvaha, že jako krajská instituce budete mít ke své činnosti úplné jiné podmínky, než tomu bylo doposud?

Kraj koordinuje činnost několika muzeí a jeho možnosti jsou podstatně větší. Věřím, že převod zřizovatelských funkcí byl tím správným krokem pro obě strany. Když je peněz méně, na změnách lze pracovat postupně, s větší finanční podporou můžeme v realizaci našich cílů postupovat samozřejmě rychleji.

Můžete prosím shrnout, jaké účelové finanční prostředky a v jaké výši byly Muzeu Blanenska přiznány?

Požádali jsme kraj o finance na obnovu expozice archeologie, která se nachází v přízemí zámku. K tomuto účelu nám bylo přiznáno 950 tisíc korun. Díky nim pokryjeme první fázi projektu. Komplexní obnova je samozřejmě otázkou dlouhodobější. Letos tak zapracujeme na scénáři, necháme vypracovat projektovou dokumentaci. Dokončení realizace plánujeme v roce 2017. 

Nejstarší hutě
Stávající expozice Nejstarší hutě. Foto: archiv muzea, zdroj: www.muzeum-blansko.cz

Existují již nějaké konkrétní obrysy nové expozice? Na co se můžeme těšit?

Jedná se o současnou expozici Nejstarší hutě, která seznamuje návštěvníky s vývojem železářské výroby od prvních nálezů v Býčí skále až k vyspělému hutnictví. Naším záměrem je realizovat expozici, která by zahrnovala téma té stávající, ale nebyla zaměřená pouze na zpracování kovů. Měla by samozřejmě splňovat představy doby o moderní expozici tak, aby uspokojila všechny smysly návštěvníka. Nejde jen o čtení a pasivní prohlížení, ale i o hru světel, navození představy, že jste třeba uvnitř jeskyně, kde si můžete osahat repliky archeologických nálezů. I když doba preferuje hlavně audiovizuální techniku, já mám ráda mechanické exponáty. Expozice by měla obsahovat i interaktivní prvky a provést návštěvníky nejstaršími obdobími dějin na Blanensku. Zároveň by pak měla navázat na interaktivní prostory, které budou věnovány významným osobnostem regionu počínaje staviteli blanenského zámku a Erichem Roučkou konče.

Podle toho, co říkáte, by tak měla korespondovat s interaktivními místnostmi...

Přesně tak, především zpracováním. Cílem interaktivního prostoru je umožnit návštěvníkům kontakt s činností muzea „na vlastní kůži“. V rámci archeologické expozice plánujeme umístit například archeologické pískoviště. Především děti se tak budou moci v těchto prostorách realizovat. Posadí se na trůn, podívají se do historického zrcadla, setkají se zblízka s osobnostmi spjatými s historií regionu. Naše zaměření na podporu návštěvnosti muzea ze strany škol a rodin s dětmi odpovídá soudobému standardu v muzejnictví a hodláme v něm pokračovat. Jsme rádi, že Jihomoravský kraj také podpořil právě tuto oblast.

Nocování v muzeu
V rámci poznávacích a vzdělávacích programů Muzea Blanenska se děti mohou seznamovat s historií regionu. Foto: J. Franchi

Účelová dotace vám ale byla přiznána i na další projekty. Na jaké?

Dostali jsme finance na vydání publikace o konci druhé světové války a osvobození Blanska. Další příspěvek je určen  na tvorbu nových webových stránek muzea, na nové logo a grafickou identitu organizace. Logo už je hotové, máme zaregistrovanou doménu, web se připravuje. Je otázkou času, kdy bude spuštěn. Věřím, že do konce ledna už budou naše nové stránky v provozu.

V jednom z našich předchozích rozhovorů jste se zmínila o možnostech spolupráce mezi krajskými muzei. Máte už nějakou zkušenost v tomto směru?

Určitě. Zrovna teď 4. února proběhne v našem muzeu vernisáž výstavy o tetování ve spolupráci s boskovickým muzeem. Půjde tak o první spolupráci dvou nových krajských muzeí. Výstava zapůjčená z Muzea regionu Boskovicka je dle mého soudu na vysoké úrovni, v roce 2007 ji připravoval současný předseda Asociace muzeí a galerií ČR pan Dostál. Záštitu nad výstavou, která v Boskovicích proběhla před devíti lety, měl tehdy profesor Franze. My jsme letos výstavu doplnili ještě fotografiemi Tattoo Names pražského autora Františka Ortmanna.

Vaše další plány do budoucna?

Do budoucna plánuji spolupráci s Technickým muzeem v Brně. To totiž spravuje huť v Josefovském údolí, ráda bych tak propojila expozici hutnictví u nás s tou jejich, třeba v rámci organizace vzdělávacích programů. Jinak připravujeme řadu dalších výstav a muzejních akcí. V březnu nás nově čeká zajímavá velikonoční prohlídka zámku se zaměřením na tradiční řemesla a v květnu již tradiční Muzejní noc na blanenském zámku, tentokrát pohádková. Intenzivně se pak budeme věnovat přípravě interaktivních prostor a nové expozice.

Logo Muzeum Blanenska

Za rozhovor poděkovala Jana Franchi

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter