Z redakční pošty: Dobrovolní hasiči bilancovali

10. února 2016, okolní obce, přečteno: 2509×

V sobotu 30. ledna se sjeli zástupci sborů dobrovolných hasičů okrsku Blansko na Olešnou, aby zhodnotili uplynulý rok 2015 a schválili si plán práce na rok nový. Důležitost jednání svojí přítomností podtrhli Ivo Polák, starosta města Blanska, Jiří Crha, místostarosta, členové VV OSH bratr Milan Hubený z SDH Doubravice nad Svitavou, bratr Zdeněk Menšík z SDH Ráječko a Josef Moll, vedoucí občanské aktivity Olešná.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Starosta okrsku bratr Milan Křivánek z SDH Olešná ve své hodnotící zprávě popsal vývoj dobrovolného hasičstva v minulém roce, kdy se konaly volby na všech úrovních vedení a celý proces byl završen V. sjezdem dobrovolných hasičů, který se uskutečnil 4. července v Pardubicích.

I tam jsme měli v osobě starosty okrsku své zastoupení. Původní název Sdružení hasičů ČMS byl dle nového Občanského zákoníku přejmenován na Spolek hasičů ČMS a sbory se musely nově zaregistrovat do spolkového rejstříku u městského soudu v Praze. Z našeho okrsku tak neučinil sbor z Horní Lhoty, který požádal o ukončení činnosti v rámci SH ČMS. Zásahová jednotka by měla existovat i nadále.

Sbory z Obůrky, Olešné a Spešova uspořádaly v Dělnickém domě první okrskový hasičský ples, jehož druhý ročník se bude pro velký úspěch konat i letos, a to 26. února.

25. dubna se uskutečnilo na Obůrce 1. kolo v požárním sportu, kterého se zúčastnilo pět žákovských družstev, tři družstva žen a šest družstev mužů. Vítězové v kategorii žen a mužů, obě družstva z Těchova nás reprezentovala v okresním kole, kde ženy skončily na 3. místě a muži pak na místě šestém.

6. června proběhla na Klepačově soutěž zásahových jednotek „Lepší jednou zažít, než-li třikrát číst“. Šlo opět o velmi zdařilou simulaci událostí, se kterými se můžeme potkat nejen u zásahu, ale i v běžném životě. Nejlépe se s veškerými nástrahami na šesti stanovištích vypořádali Klepačovští, před Olešnou a Těchovem.

8. srpna zasahovaly sbory z Dolní Lhoty, Klepačova a Obůrky na rozvodněném Sloupečníku.

17. října se konalo velmi vydařené prověřovací cvičení v Těchově. Této akce se zúčastnilo celkem 62 hasičů z devíti jednotek. Mimo okrsek se zúčastnila jednotka z Vavřince se svým družstvem z Veselice. Úkolem cvičení nebyla jen dálková doprava vody a řízení dopravy, ale i vyhledávání zraněných osob v zakouřeném prostoru a jejich následné ošetření.

28. října vypomáhalo osmadvacet dobrovolných hasičů z okrsku Blansko při organizaci Půlmaratonu Moravským krasem.

Setkání dobrovolných hasičů
V diskuzi představitelé města poděkovali za bohatou a dobrovolnou činnost pro naše spoluobčany, přislíbili další podporu a pomoc nejen z rozpočtu města Blanska, ale i z grantů Jihomoravského kraje, v jehož zastupitelstvu oba působí. Popřáli nám mnoho úspěchů v naší práci a minimálně ostrých výjezdů. Foto: archiv autora

V loňském roce také probíhaly práce na úpravách v požárních zbrojnicích z dotací Jihomoravského kraje. Došlo rovněž ke zlepšení a modernizaci vybavení jednotlivých sborů.

V letošním roce si připomene 90. výročí svého založení sbor z Obůrky ve dnech 27. až 28. května a 105. výročí založení oslaví dne 10. září 2016 také sbor z Klepačova.

Starosta okrsku vyzdvihl sbory, které pracují pravidelně s mládeží a mají svá družstva zapojená v celostátní hře Plamen. Jedná se o SDH Dolní Lhota, SDH Olešná a SDH Těchov.

Podle statistiky se snižuje počet zásahů u hořícího ohně a přibývá zásahů, kterými nás trápí jiné živly, jako je voda nebo vítr. Stále častěji hasiči také zasahují u dopravních nehod, při likvidaci bodavého hmyzu, okysličují rybník rybářům, vyprošťují zaklíněného paraglaidistu nebo jeskyňáře a podobně. A přesto, ještě ochotně, mnohdy ve vedrech, předvedou v zásahových oblecích na oslavách výročí ukázku hašení nebo vyprošťování.

Bez aktivity hasičů si již dnes nedovedeme představit kulturní a společenský život v obcích nebo v našem okrsku v městských částech. Po projevu starosty okrsku vystoupili zástupci sborů se svojí zajímavou a různorodou prezentací:

  • Hasiči z Obůrky upravovali okolí zbrojnice, uspořádali řadu kulturních akcí pro mládež a spoluobčany, značně omladili a rozšířili svoje řady, intenzivně se připravují na oslavy 90. výročí založení sboru. Zasahovali při požáru lesa, rozvodnění Sloupečníku, provedli dva technické zásahy na vyčerpání studny a sklepa.
  • Také Spešovští zorganizovali mnoho kulturních a společenských akcí, hasičskou veselici, uspořádali soutěž o pohár starostky obce a hlavně zkolaudovali novou požární zbrojnici. Museli bohužel řešit i úmyslné poničení jejich táborové základny, kterou provozovali.
  • Na Olešné pracují s mládeží, mají 28 dětí do 18 let, uspořádali ostatky, již 20. Hasičský ples, soustředění pro mladé hasiče, rozsvícení vánočního stromu, turnaj v mariáši, v rámci technické pomoci čerpali a čistili požární nádrž na Hořicích. Navštěvují svoje starší spoluobčany při životních jubileích.
  • Dolnolhotští se také věnují mládeži, uspořádali masopust, sběr šrotu, Partyzánskou stezku, Pochod pohádkovým lesem, soutěž z aut a přívěsných vozíků, svoji techniku předvedli na Blanenském Bambifestu. Měli dva zásahy.
  • Těchovští i vloni pracovali s mládeží, mají 32 žáků a šest dorostenců, v celostátní hře Plamen se umístili v ročníku 2014–2015 v mladších žácích na druhém místě z dvaatřiceti družstev, a podzimní kolo v Lysicích dokonce vyhráli z jednačtyřiceti hlídek. Ženy obsadily ve Velké ceně Blanenska 5. místo z šestadvaceti zapojených družstev. Zasahovali u dvou zahoření lesního porostu. Dále se prezentovali velmi bohatou kulturní a společenskou činností.
  • Hasiči z Klepačova se soustředili na pořádání rozmanitých ukázek hašení, provádějí požární dozory při kulturních akcích, spolupracují s Technickým muzeem v Brně, se stacionářem pro postižené spoluobčany Velan, s Kulturním střediskem města Blanska. Uspořádali Pochod pohádkovým lesem, sběr železného šrotu a papíru, sběr nepotřebných elektrospotřebičů. Nově jsou vybaveni soupravou pro likvidaci bodavého hmyzu a odstranili na 25 vosích a sršních hnízd ohrožujících lidské příbytky.
  • Do výčtu sborů okrsku Blansko patří ještě hasiči z Lažánek, ale ti se na valnou hromadu nedostavili.

Představitelé VV OSH nás seznámili s prací výboru v letošním roce, požádali nás o zvýšenou spolupráci a ohleduplnost, neboť bylo vyměněno téměř 90 procent okresních funkcionářů. Na straně druhé nám nabídli možnosti efektivnější spolupráce s kanceláří okresního sdružení.

Požádali o pomoc s organizací „Hasičského dne“, který se uskuteční 8. května 2016 v Boskovicích ve spolupráci s místním muzeem, kde by měla být vystavena historická hasičská technika. Jedná se o především o zapojení našich sborů do této akce a také o zapůjčení historických praporů sborů do připravované výstavy.

Slova poděkování a chvály domácím hasičům přednesl i vedoucí občanské aktivity Olešná Josef Moll.

Po schválení usnesení a plánu práce se představitelé sborů po téměř tříhodinovém jednání rozjeli s pocitem dobře vykonané práce v uplynulém roce do svých domovů, aby byli opět připraveni pomáhat bližnímu svému…

Pavel Bezděk st.
člen výboru okrsku Blansko