Blanenská univerzita (nejen) pro seniory vstupuje do sedmého ročníku

22. června 2016, kultura, přečteno: 1394×

Sedmý ročník pilotního projektu odstartuje v září 2016 a potrvá do června 2017. Jeho náplní bude tentokrát cyklus deseti praktických výtvarných dílen doplněných teoretickou částí pod názvem VÝTVARNO V BĚHU ČASU.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Městská knihovna Blansko

Lektorování se ujme výtvarnice a pedagožka Eva Juračková.

Maximální počet účastníků je stanoven na třicet, preferován bude seniorský věk případných zájemců.

Projekt se dočká slavnostního zahájení v pátek 23. září 2016 za účasti starosty města Blanska Ivo Poláka, který nad akcí opětovně převzal osobní záštitu.

Výtvarné dílny se uskuteční jedenkrát měsíčně (proběhne celkem dest dílen) vždy v pátek od 17:30 do 19:00 hodin. Frekventanti, kteří absolvují nejméně sedm dílen, obdrží Osvědčení o absolvování.

Administrativní poplatek činí 200 Kč (za celý projekt), který musí být uhrazen společně s odevzdáním závazné přihlášky a je nevratný.

Místem, kde je možno získat i odevzdat přihlášku (včetně anotace) a také uhradit poplatek, je studovna a čítárna knihovny (vždy v provozní době knihovny). Za závazně přihlášeného bude považován pouze ten, kdo současně s vyplněnou přihláškou uhradí administrativní poplatek.

Lze využít i sekci PROJEKTY na webových stránkách knihovny, kde potencionální zájemce nalezne anotaci a přihlášku do projektu.

Projekt garantuje ředitel knihovny (reditel@mk.blansko.cz, 516 410 100), který poskytne veškeré informace.

Pavel Přikryl
ředitel Městské knihovny Blansko

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter