Destinační management Moravského krasu zahajuje svou činnost

6. června 2016, cestovní ruch, přečteno: 2654×

Setkání zástupců obcí, měst, podnikatelů, správy jeskyní a dalších institucí, které se v regionu Moravského krasu zabývají rozvojem cestovního ruchu, se uskutečnilo 23. května v nově rekonstruovaných prostorách Löw-Beerovy vily ve Svitávce. Město Blansko zde zastupovali starosta Ivo Polák a vedoucí odboru kancelář tajemníka Jiří Kučera.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Všichni zúčastnění tu společně položili základy ke vzniku destinačního managementu pro tuto turistickou oblast, který bude veškeré aktivity směřující k rozvoji cestovního ruchu koordinovat.

Na setkání byl odsouhlasen vznik stálého poradního orgánu pro rozvoj turistiky na Blanensku a Boskovicku – destinačního kolegia, v němž bude mít své trvalé zastoupení také Město Blansko. Nositelem úkolů destinačního managementu se pak stane MAS Moravský kras.

Zástupci MAS a poradního kolegia pak všem přítomným představili nejbližší cíle a úkoly, které pro celou destinaci plánují zrealizovat: půjde zejména o vytvoření společné webové prezentace, koordinaci a propagaci hlavních akcí s velkým potenciálem návštěvnosti a jednotnou prezentací turistických nabídek Moravského krasu v jiných regionech ČR i v zahraničí.

V neposlední řadě bude úkolem destinačního managementu vyhledávat vhodné dotační tituly, a jejich prostřednictvím získávat finanční prostředky na další rozvoj turistiky v našem území.

Destinační management Svitávka