Vedení města se sešlo s občanským aktivem na Klepačově

17. října 2016, okolní obce, přečteno: 1869×

Možnost diskutovat s vedením města o tématech, která obyvatele části města Klepačov nejvíce tíží, a nalézt adekvátní řešení, měl Klepačovský výbor 13. října. Za město Blansko se setkání osobně zúčastnili starosta Ivo Polák a místostarosta Jiří Crha společně s kompetentními pracovníky MěÚ Blansko.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Nejožehavějším tématem je pro místní obyvatele realizace oprav serpentin. K přerušení prací zde došlo z důvodu padajícího kamení. V souvislosti s nezbytným zajištěním svahů bylo nutné vyhlásit nové výběrové řízení, které realizaci stavby oddálilo. Výstavba opěrných zdí započne v polovině měsíce října s tím, že v případě příznivých klimatických podmínek bude povrch komunikace na Klepačov kompletně dokončen ještě do konce 2016. Jako reálnější se však jeví až jaro příštího roku.

Dalším zásadním bodem tohoto setkání bylo zpřístupnění pozemků v oblasti za ul. Polní. Za tímto účelem bude svoláno na blanenské radnici společné jednání za účasti majitelů pozemků. Cílem schůzky bude předání informací majitelům o stávající situaci a možných řešeních, nalezení shody na zvoleném řešení s co největším množstvím účastníků jednání a v neposlední řadě i časový a tematický plán dalších kroků.

Připomínkována zde byla i nedávná oprava komunikace Na Milíři. Klepačovští žádají o řešení reklamace stavby z důvodu, že část zmíněné komunikace na křižovatce u AZAPu není vyspádovaná až ke kanálu, což způsobuje problémy s odtokem vody za deštivého počasí. O výměnu nevhodně zvoleného materiálu v bezprostřední blízkosti komunikace pak žádají na ul. Jílové.

Pozornosti místních neušly ani povrchové úpravy po stavebních pracích souvisejících s realizací vodojemu. Jejich připomínky budou v tomto případě postoupeny investorovi, kterým je Vodárenská a. s., ta je pak předá zhotovitelům: firmám Firesta a DS Brno. U staré vodárny úplně chybí betonové žlaby. Propadlý asfalt a „utopené“ litinové kryty vodovodu Klepačovské trápí mezi AZAPem a dětským hřištěm, stejně tak na konci ulice Na Milíři v blízkosti lesa.

Vedení města bylo upozorněno na potřebu doplnění veřejného osvětlení v ulici Zátiší, obyvatelé Klepačova rovněž požádali o navýšení počtu kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad a zřízení nových kontejnerových míst na stávajících místech s možností využití některého z vhodných dotačních programů.

Mezi další projednávaná témata patřilo i vyústění kanalizace ve spodní části Klepačova na ulici Facírka, přístupová cesta na hřbitov, oprava střechy klubovny skautů aj.

red