Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Děti vytvořily pro knihovnu nové záložky

3. listopadu 2016, kultura, přečteno: 1080×

Městská knihovna Blansko požádala svoje dětské čtenáře o pomoc s návrhem nové záložky do oddělení pro děti a mládež. Knihovníci obdrželi zhruba osmdesát návrhů, ze kterých původně chtěli vybrat pouze jeden. Vzhledem k počtu a kvalitě zaslaných návrhů se ale nakonec rozhodli vyhodnotit osm nejlepších.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Pracovníci knihovny nechali nejzdařilejší návrhy vytisknout a vy si je teď můžete odnést společně s půjčenou knihou z Oddělení pro děti a mládež Městské knihovny Blansko.

Záložky

Děkujeme těmto osmi finalistům a zároveň je prosíme, aby se za námi zastavili do oddělení pro děti a mládež:

  • Adéla Bartůňková, 4. třída, ZŠ Erbenova 13, Blansko
  • Elen Křížová, ZŠ T. G. M. Blansko
  • Radka Endelová
  • Karolína Syrová, 4. třída, ZŠ Erbenova 13, Blansko
  • Petra Štefanová, 4. třída, ZŠ Erbenova 13, Blansko
  • Natálie Smolová, 4. třída, ZŠ Erbenova 13, Blansko
  • David Sáňka, T. G. M. Blansko
  • Julie Čechová, 4. třída, ZŠ Erbenova 13, Blansko

Na všechny čeká malá odměna.

Náš dík patří i firmě ACROBAT STUDIO za dobrou spolupráci.

Ivana Filoušová
Městská knihovna Blansko

 

Brzy v Blansku


28.10. 09:30 h, Dělnický dům
MIKEŠ – muzikál pro děti
28.10. 15:00 h, Galerie města Blanska
Dernisáž výstavy V toku času s Kateřinou Šedou
28.10. 16:30 h,
Vzpomínka na 28. říjen 1918
02.11. 19:00 h, Dělnický dům
Tři muži na špatné adrese