Z redakční pošty: Klepačovští pobesedovali se seniory

11. listopadu 2016, okolní obce, přečteno: 2307×

Aktiv Komise pro občanské záležitosti Klepačov uspořádal 8. listopadu v sále místního dělnického domu tradiční besedu s důchodci. Jako hosté byli přítomni také manželé Jana a Jaromír Kratochvílovi z Hnutí humanitární pomoci.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

V úvodu besedy paní Marie Nezvalová přivítala hosty, seznámila přítomné seniory s investičními akcemi a společenskými změnami v Klepačově za uplynulý rok a zhodnotila činnost místního aktivu Komise pro občanské záležitosti.

Dále se zmínila o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Klepačov, který se svojí aktivní činností podílí na mnoha kulturních a společenských akcích pro děti a dospělé i o využití třídy v bývalé škole pro zájmovou činnost v zájmových kroužcích a jako klubovny pro místní skautský oddíl.

V letošním roce ukončila svou dlouholetou činnost, tj. téměř 60 let paní Bohumila Valentová. Jménem aktivu jí paní Marie Odehnalová poděkovala za nezištnou a obětavou práci a popřála jí do dalších let dobré zdraví, pohodu a spokojenost.

Schůze  na Klepačově
O kulturní část programu se postarala hudební skupina Sešlost. Foto: archiv autora

V závěru svého úvodního vystoupení poděkovala za finanční pomoc MěÚ Blansko a sponzorské dary Sboru dobrovolných hasičů Klepačov, pana Zdeňka Klímy a pana Ludvíka Maurera.

Následovala kulturní část – pořad populárních písniček a melodií v podání místní hudební skupiny „Sešlost“ obohacený o vystoupení Evy Adams, při němž si mohli senioři také zazpívat. Celé toto vystoupení bylo účinkujícími věnováno jako sponzorský dar sousedům, jak je uvedla paní Eva Ševčíková.

Schůze  na Klepačově
Senioři si mohli zazpívat s Evou Adams. Foto: archiv autora

Během besedy obdrželi všichni senioři malé občerstvení, což jistě s kulturním zážitkem přispělo k dobré náladě a pohodě.

Setkání se také zúčastnili někteří klienti z Centra pro chráněné bydlení Velan, pro které je určitě velmi důležité poznání, že je obyvatelé Klepačova již dávno začlenili do svého společenství jako právoplatné obyvatele.

Velké poděkování patří nejen účinkujícím, ale především organizátorkám besedy, které věnovaly značné úsilí pro zajištění této akce.

Ludvík Odehnal