Z redakční pošty: Radostné Requiem v bavorských Valdsasích

17. listopadu 2016, kultura, přečteno: 1516×

„Grosses Herbstkonzert“ – v překladu „Velký podzimní koncert“, pořádaný Bazilikou Valdsasy (Basilika Waldsassen), v rámci celoročního hudebního programu „Basilika Konzerte Waldsassen“. Každoročně nacvičuje tamní sbor „Basilikachor“ velké hudební dílo. A pěveckému sboru RASTISLAV Blansko je ctí od roku 2009 s ním spolupracovat. Letos podruhé také za doprovodu brněnského orchestru CZECH VIRTUOSI.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Vždy s ročním předstihem sbory, respektive jejich vedení, domlouvají, co bude příští rok za program, pak nastává prostudování skladby sbormistrem, zajištění not a naplánování programu nácviku, což je někdy jak se říká „na knop“ vzhledem k ostatním aktivitám vlastně obou sborů.

Pro tento rok Rastislav studoval Mozartovo Requiem (KV 626) a Bachovu kantátu „Z hlubin volám k tobě, Pane“ (BWV 131). Mozartovo Requiem jen za doprovodu klavíru mělo možnost v podání blanenského sboru vyslechnout domácí publikum 15. října při veřejné zkoušce v Blansku – Češkovicích. Byla to dobrá zkušenost a sbor hodlá v těchto prezentacích pro domácí publikum pokračovat i nadále (můžete se tak těšit na Mozartovu Velkou mši c-moll dne 18. února 2017 připravovanou pro koncert ve Wiesbadenu atd.).

Po nastudování děl se oba sbory setkávají den před koncertem při zkoušce i se sólisty a orchestrem, následuje nedělní dopolední generálka a odpolední koncert.

Rastislav ve Valdasasích
Foto: archiv autorky

Tento scénář platil i pro výjezd Rastislava ve dnech 5. až 6. listopadu 2016. Brzy ráno v sobotu odjel vstříc ne úplně vlídnému dni počasím a obsahem skladby, přesto radostnému s vyhlídkou klidné a přátelské spolupráce s valdsaskými kolegy pod vedením ředitele církevní hudby ve Waldsassenu, chcete-li Valdsasích, Andrease Sagstettera.

Z Blanska odjelo osmačtyřicet členů sboru. I přes náročný zkouškový program vše opravdu probíhalo skvěle. Koncert zhodnotil místní farář Thomas Vogel při závěrečné slavnostní večeři následovně: „Je to vždy velmi působivé, že to tak jednotně a semknutě funguje, to je jednoduše skvělé a to nejlepší, co se může k harmonii říci.“ Podtrhl také to, že by se proto mělo poděkovat především oběma hudebním vedením – Andreasi Sagstetterovi a Jaroslavu Martináskovi.

Následovalo předání kytic sólistům (letos byli sólisty: Eva Kolková, Lucie Hilscherová, Juan Lopez, Jan Šťáva), sbormistrům a jedna putovala také do řad sboru Rastislav – bylo to velmi dojemné gesto dirigenta Sagstettera, protože tuto kytici obdržel hlouček našich mladých členů. Nezbývá než dodat – v listopadu 2017 ve Waldsassenu s Eliášem na shledanou!

Rastislav je stále otevřen i pro další nové příchozí a zároveň zve na své předvánoční a vánoční koncerty: 14. prosince v Brně, 26. prosince tradičně v Blansku (Pavlicova Missa Brevis), 27. prosince v Brně a 1. ledna 2017 v Jedovnicích s Rybovou Českou mší vánoční (podrobně na www.rastislav.cz).

mm

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter