Z redakční pošty: Kde je obecní kronika Lažánek?

30. července 2017, okolní obce, přečteno: 1756×

Ještě koncem osmdesátých let byla v Lažánkách vedena obecní kronika. V té době byly Lažánky ještě samostatnou obcí. Kroniku vedl ustanovený kronikář.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Kronika byla veřejným spisem, který byl veden ve všech obcích k zapisování událostí, které se týkaly obce a jejich obyvatel.

Zapisoval se např. počet domů, počet obyvatel, kdy byly obecní volby a jejich výsledek, kolik vojáků bylo povoláno do armády v době světové války, kolik dětí chodilo do školy, jména učitelů, kteří tam působili, kdy byly prováděny úpravy silnice nebo stavby, jaký se pěstoval sport, jaké a kdy byly pořádány veřejné oslavy nebo taneční zábavy, kdy se vyskytly nějaké epidemie nebo přírodní pohromy a podobné události vhodné k zaznamenání.

Z uvedeného je patrno, že šlo o zápisy užitečné pro zachycení historie obce, pro její vývoj v čase. Kroniky mohly obsahovat i vztah kronikáře k událostem, jeho mínění a komentář, který může být dnes pokládán za postoj jednoho z tehdejších obyvatel obce. I to má cenu pro historii.

Kniha pamětí obce Lažánek se však v devadesátých letech ztratila. Snad ji kronikář někam založil, nebo někomu půjčil, nebo snad zničil?

Kronika nikdy nebyla osobním majetkem kronikáře. Pokud se do ní přestalo zapisovat, měla být předána do Státního okresního archivu v Blansku. Tam jsou kroniky správně uloženy a poskytují možnost vlastivědným pracovníkům a historikům využít jejich údajů při studiu dějin obce a kraje.

I když byly některé obce přičleněny k Blansku jako jeho součásti, zůstaly přece jen oddělenými komunitami, které se v minulosti i nyní vyvíjely a vyvíjejí často odděleně. Bylo by dobré, kdyby se ve vedení kronik pokračovalo, jak také předpokládá zákon o kronikách obcí č. 132/2006 Sb.

Vrací se tedy otázka – Kde se nachází obecní kronika Lažánek (také Horní Lhoty, Dolní Lhoty, Olešné, Klepačova, Těchova)?

Doufejme, že se kronika najde.

B. Grunda

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter