Knihovna v Dolní Lhotě dostala k Vánocům nové knihy

15. ledna 2018, okolní obce, přečteno: 1597×

Knihovna v Dolní Lhotě má již skoro stoletou historii. První zmínka o knihovně v Dolní Lhotě je z roku 1921, kdy sídlila v školní budově. Měla tehdy asi jedno sto knižních svazků.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Během druhé světové války byla knihovna uzavřena. V padesátých letech minulého století byla opět otevřena veřejnosti. Místní knihovna se přemístila ze školní budovy do kulturního domu, a tam dále sloužila místním občanům až do 70. let minulého století. V těchto letech Dolní Lhota byla připojena k Blansku, a tak i knihovna se stala součástí Městské knihovny v Blansku.

Nyní naše knihovna sídlí v budově mateřské školy. Kromě knih a časopisů, které vlastníme, si půjčujeme knihy z Výměnného fondu, který spravuje Moravská zemská knihovna. Tento fond je nám, malým knihovnám, k dispozici po celý rok. Kromě půjčování knih a časopisů ve výpůjční době se staráme i o bezplatnou donášku knih do domu pro čtenáře, kteří by už ve svém věku nemohli dojít tak dlouhou cestu.

Nyní má knihovna v Dolní Lhotě asi 2 000 svazků. V loňském roce dostala od Městské knihovny Blansko dárek k Vánocům v podobě osmi nových titulů, a ještě jedna nová kniha na nás čeká v Blansku. Máme tak rozšířenou nabídku svých vlastních knih a to jak beletrie, tak i naučné literatury.

knihovna-v-dolni-lhote-15225-0_550.jpg

knihovna-v-dolni-lhote-84202-0_550.jpg
Fotografie: archiv autorky

Ještě jednou Městské knihovně v Blansku děkujeme za krásné knihy a vedení knihovny přejeme mnoho úspěchů v novém roce!

Libuše Vítková
knihovnice v Dolní Lhotě