Město rozdělí další dotace na akce v zahraničních partnerských městech

5. června 2020, cestovní ruch, přečteno: 1055×

Odbor kancelář tajemníka oznamuje všem zájemcům o spolupráci s blanenskými partnerskými městy v Itálii, Polsku, na Slovensku a v Rakousku, že druhý termín pro podání žádostí o dotace na činnost v oblasti zahraničních styků začíná 22. června 2020. Jedná se o náhradní termín pro podávání žádostí, původní termín plánovaný na měsíc duben se neuskutečnil z důvodu pandemie nemoci COVID-19.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Druhé kolo příjmu žádostí končí 31. července 2020. V uvedeném termínu musí být řádně podána jak elektronická žádost, tak také její listinná podoba doplněná o povinné přílohy.

Blansko si letos připomíná 20. výročí partnerství s polskou Legnicí. FOTO archiv Informační kanceláře Blanka

Na webových stránkách města www.blansko.cz/samosprava/dotace naleznou zájemci aktuální verzi dokumentu Program Podpora zahraničních styků pro rok 2020 a veškeré další potřebné informace k dotačnímu programu. Současně je zde umístěn odkaz na interaktivní formulář žádosti. Podání elektronické žádosti je pro žadatele nově povinné.

Tímto krokem se snažíme vyjít vstříc žadatelům, kteří až nyní obdrží pozvánky na sportovní nebo kulturní akce v některém z našich partnerských měst v druhé polovině roku.

Iva Kratochvílová, referentka zahraničních styků

 

   vložil: Michal Záboj, redaktor / tiskové oddělení