Školní pozemky se mění na staveniště. Projekt za 80 milionů korun už odstartoval

27. července 2020, zprávy z MěÚ, přečteno: 2025×

Začala jedna z největších investičních akcí letošního roku. Bývalé pozemky pro pěstitelské práce a malé hřiště pro školní družinu za základní školou Tomáše Garrigue Masaryka na Rodkovského ulici se už mění na staveniště. Dělníci zde zahájili přípravné práce na přístavbě nové školní kuchyně a jídelny. Hotová bude za rok. Dvouletý projekt za 86 milionů korun poté počítá také s bouráním nevzhledné přístavby a stavbou nových šaten i hlavního vstupu.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

„K předání staveniště došlo už na začátku července, firma na místě nejdříve instalovala buňky pro stavební dozor i pro zázemí stavby. Nyní zde probíhají přípravné stavební práce, odstraňují se dětské herní prvky, kácí se stromy, štěpkují se dřeviny, vytyčují se inženýrské sítě, zaměřujeme také pozemek pro vlastní stavbu,“ popsala Leona Mazourková z investičního odboru.

Stavbě už ustoupily vzrostlé stromy i keře, větve se mění na štěpku.

Stavební práce na budování jednopodlažní přístavby s jídelnou a novou kuchyní, která bude na hlavní budovu napojena spojovacím krčkem, se rozeběhnou na přelomu srpna a září. Příští rok o prázdninách už se do budovy, která vyroste na dvoře školy v sousedství takzvaného pavilonku, v němž probíhá část výuky, přesune část stávajícího vybavení i nové moderní spotřebiče. Od září 2021 bude moci nová kuchyně denně vydat až 900 obědů a jídelna pojme přes 140 strávníků najednou.

Do hlavní budovy projdou žáci suchou nohou, součástí projektu nové jídelny je i spojovací krček.

„Kvůli bezpečnosti vznikne ještě letos o prázdninách také nový chodník spojující pavilonek s hlavní budovou školy a do pavilonku zbudujeme nový vchod. Průchod do pavilonku bude oplocený a zabezpečený tak, aby děti neprocházely stavbou a nedošlo zde ke zranění,“ ujišťuje Leona Mazourková.

Školní areál se proměnil na staveniště. Na školní hřiště projdou žáci bezpečně po chodníku na ulici B. Němcové.

Projekt, který i s novým vybavením přijde za 86 milionů korun, hradí město ze svého rozpočtu. „O dotace na tento typ projektů bohužel nebylo možné žádat, jde ale o stavbu, která je pro ZŠ TGM nezbytně potřebná, proto jsme se rozhodli letos stavbu zahájit tak, jak bylo naplánováno, i přes omezení související s koronavirem. Letošní rozpočet počítá s investicí 24 milionů korun, díky dobrému hospodaření města by tato částka měla být k dispozici i přes pokles příjmů kvůli koronaviru k dispozici bez toho, abychom si museli brát úvěr a zadlužovat se,“ uvedl starosta Jiří Crha s tím, že do konce tohoto týdne by měl být vybraný i technický dozor stavebníka, na podzim pak proběhne ještě výběrové řízení na vybavení přístavby novým nábytkem.

Budova přístavby naváže na pavilonek, vyroste směrem k ulici B. Němcové.

V souvislosti se stavbou by měli zpozornět řidiči, v okolí školy se totiž na podzim nově objeví místa vyhrazená pro zaměstnance školy, kteří už nebudou moci parkovat v areálu ZŠ TGM, nebo rodiče, kteří vozí své děti na vyučování. Změny by se měly dotknout zejména ulice Sladkovského.

Pavilonek získá nový vstup na boční straně budovy, na pozemcích školy k němu povede i nový chodník. FOTA: Pavla Komárková

Příští rok o prázdninách bude projekt pokračovat demolicí nevzhledné přístavby současné jídelny a kuchyně, přeložkou sítí  budova díky tomu získá nový hlavní vchod a také rozšířených šaten v přízemí školy. Hotovo by mělo být v srpnu 2022.

O největší rekonstrukci školní budovy v Blansku jsme psali například zde.

 

 

   vložil: Pavla Komárková, vedoucí oddělení / tiskové oddělení