Největší rekonstrukce školy ve městě: ZŠ TGM přijde o nevzhledný přístavek v průčelí

6. dubna 2020, tiskové zprávy, přečteno: 4527×

Je to největší investice do rekonstrukce budovy základní školy, kterou Blansko zažilo. Základní škola Tomáše Garrigue Masaryka na Rodkovského ulici díky ní získá přístavbu nové školní kuchyně a jídelny. Město nyní vyhlásilo zadávací řízení na zhotovitele více než dvouletého projektu za 80 milionů korun.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Více než čtyři destíky let byla součástí průčelí budovy Základní školy Tomáše Garrigue Masaryka na dnešní Rodkovského ulici přístavba současné kuchyně a jídelny. To se má změnit, za rok na podzim už by měli žáci ZŠ TGM obědvat v nové jednopodlažní budově umístěné na dvoře dnešní školy. Právě do ní se současná jídelna i školní kuchyně přestěhují. Do dvou let se pak stávající přístavek v přední části budovy, který mnozí kritizovali, srovná se zemí. Škola se tak napřesrok přiblíží původní podobě z roku 1928, kdy se poprvé otevřela pro výuku.

„Je to opravdu velký projekt za hodně peněz. Rekonstrukce je ale nutná, nemůžeme ji odkládat, proto jsme odsouhlasili vyhlášení zadávacího řízení na zhotovitele i přes to, že se aktulání opatření související s koronavirem určitě odrazí na rozpočtu města,“ uvedl starosta Blanska Jiří Crha.

Nová přístavba vznikne ve dvoře školy. Foto Michal Záboj

Celou rekonstrukci zaplatí město ze svého rozpočtu. Jen letos je v něm na stavební práce vyčleněna částka ve výši 24 milionů korun. Celkem bude potřeba přes 80 milionů korun. Za ně vznikne nejen nově vybavená kuchyně umožňující denně vydat na 900 obědů, ale i jídelna s kapacitou přes 140 míst.

„Jednopodlažní objekt školní jídelny a kuchyně bude se stávající hlavní budovou základní školy propojovat spojovací krček, žáci se do něj dostanou suchou nohou, stejně jako do školního pavilonu ve dvoře školy. Stávající kuchyně, jídelna a část šaten budou demolovány, budova získá nový hlavní vchod a děti se dočkají rozšířených šaten v přízemí školy,“ vyjmenovává Leona Mazourková z investičního odboru, která má projekt na starosti.

Součástí rekonstrukce bude také úprava okolních ploch v areálu školy i před hlavní budovou, sadové úpravy a nezbytné přeložky inženýrských sítí. Zhotovitel bude mít k dispozici projekt, který už získal stavební povolení. Dokumentace pro provádění stavby se nyní dopracovává.

„Město investuje do všech škol průběžně, každý rok se provádí nějaká modernizace, zajišťovali jsme výměnu oken, zateplení, nové učebny, tak velkou investici jsme ale ještě neprováděli. A je logické, že se vztahuje právě na ZŠ TGM, ta je nejstarší školou ve městě,“ doplnil místostarosta Blanska Ivo Polák.

Přístavek v průčelí čeká demolice. Foto Michal Záboj

Základní škola TGM se za více než devadesát let své existence velkých úprav zatím nedočkala, v roce 1994 došlo k opravě zchátralé „věžičky“ školy, o rok později se pak rozrostly školní dílny a v pavilonu v nástavbě vznikly učebny, díky kterým nemusela škola dál vozit žáky 2. tříd na výuku na Obůrku. Ve škole se nachází také zubní ordinace nebo menší tělocvična pro gymnastiku a kondiční cvičení.

Jasno o zhotoviteli by mohlo být v květnu. Vítěze zadávacího řízení ale tentokrát neurčí pouze nejnižší cena, výběrová komise bude přihlížet i k dosavadním zkušenostem nebo tomu, jaké kapacity jednotliví uchazeči mají, tak, aby měli dost prostoru se modernizaci školy věnovat a stavba nenabrala zpoždění.

Práce na nové přístavbě začnou už letos o prázdninách, přístavba bude hotová do začátku školního roku 2021/2022, celé dílo se musí dokončit a předat nejpozději do poloviny srpna roku 2022.

Školu postavili za rok, stála 2,5 milionu korun

Historická podoba školy z roku 1931. Foto archiv Pavla Svobody

Již před první světovou válku se v Blansku mluvilo o tom, že je nutné postavit novou školní budovu. Její potřeba se plně ukázala po vzniku Československa v roce 1918, kdy přibývalo žáků přijíždějících z okolních vesnic do měšťanských škol. V Blansku tehdy existovaly tři školní budovy, svou kapacitou ani zařízením ale potřebám vzdělávání dětí nestačily. „V listopadu roku 1925 schválila finanční komise návrh, aby nová škola byla postavena v nákladu dvou milionů korun. Byla vyhlášena veřejná soutěž, do níž se přihlásilo sedmadvacet zájemců. V červenci roku 1927 rozhodlo městské zastupitelstvo, že budova školy bude postavena podle návrhu architekta Eduarda Göttlichera z Brna. Stavba byla zadána staviteli Václavkovi z Brna a Jaromíru Roučkovi z Blanska. Dozor nad stavbou vykonával Stanislav Špaček z Brna. Celkové náklady na stavbu činily 2,5 milionu korun,“ popisuje znalec blanenské historie Pavel Svoboda.
Stavba proběhla na dnešní poměry v rekordním čase, hotovo bylo už v létě roku 1928, náklady se nakonec vyšplhaly na 2,5 milionu korun. Slavnostní otevření nové školní budovy proběhlo 1. září téhož roku. Škola tehdy svým žákům a žakům nabízela dvacet učeben, tělocvičnu i školní kuchyň. Nechyběly ani dva služební byty – pro ředitele a školníka. Budova měla také dva vchody: jeden pro dívky a druhý pro chlapce. „Nová školní budova byla koncipovaná jako měšťanská, umožnila zrušení dvou nevyhovujících budov, a to obecné a měšťanské školy dívčí. Prvním ředitelem školy byl ustanoven pan Emilián Blažek. Školníkem byl tajnou volbou zvolen Bedřich Zabil za měsíční služné šest set korun a služební byt,“ uvedl Svoboda s tím, že název Masarykova měšťanská škola začalo vzdělávací zařízení používat v roce 1930. Předcházela tomu oficiální žádost města a následné svolení samotného prezidenta.
V předválečném školním roce 1937/38 školu navštěvovalo celkem 537 žáků, počet se ještě zvýšil v roce 1939 po přísunu žáků ze Sudet. Ve třídě tehdy mohlo být až 45 žáků. Od ledna 1945 využívali školní budovu jako ubytovnu němečtí vojáci, nouzově se proto vyučovalo v hostince „U Štěpánků“, u „Kretzů“ a ve školách v sousedních vesnicích. Na konci války byla budova v dubnu roku 1945 poškozena při náletu. Hned po osvobození se ji ale podařilo opravit a vyučování tak mohlo hned pokračovat. Škola se pak přejmenovala na Marxovu.
V roce 1977 byly zahájeny práce na přístavbě školní budovy s cílem vybudování nové školní kuchyně, jídelny a žákovských šaten. Práce byly ještě téhož roku ukončeny a školní jídelna byla od září 1977 dána do užívání. Čestný název Základní škola T. G. Masaryka škola znovu získala v roce 1990.

 

   vložil: Pavla Komárková, vedoucí oddělení / tiskové oddělení