Radní prodloužili termín pro podávání návrhů do participativního rozpočtu

10. září 2020, zprávy z MěÚ, přečteno: 1206×

Lidé budou mít delší čas na podávání návrhů do participativního rozpočtu Společně pro Blansko. Původní termín pro podání byl do pondělí 14. září. Rada města se shodla, že lhůtu ještě o více než 14 dnů prodlouží. Důvodem je to, že podstatná část doby, kdy bylo možné návrhy podávat, zasáhla do nouzového stavu, případně do doby dovolených. Nově mohou zájemci své návrhy, jak vylepšit město, odevzdávat až do středy 30. září.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

„Zatím jsou oficiálně podané dva náměty, několik dalších navrhovatelů je v kontaktu s pracovníky odboru správy a rozvoje města, své nápady s nimi konzultují a již avizovali, že původní termín pro podání stihnou. Další ale mají zájem návrh podat a žádali, zda bychom nemohli termín pro podání prodloužit. Vyšli jsme jim proto vstříc,“ uvedl místostarosta František Hasoň.

Termín pro podávání návrhů prodloužili zastupitelé do 30. září.

Návrhy do participativního rozpočtu Společně pro Blansko mohou podávat lidé starší osmnácti let. Letos poprvé již není nutné, aby navrhovatel měl trvalé bydliště v Blansku. Zůstala ale podmínka, aby projekt před podáním návrhu podpořilo svým podpisem alespoň dvacet místních.

Do participativního rozpočtu mohou být zahrnuty projekty, které se týkají například úprav veřejných prostranství nebo budov v majetku města. Návrhy musí mít lokální charakter a musí být realizovatelné na pozemcích ve vlastnictví města.

Podmínkou je také, aby rozpočet projektu nepřekročil 600 tisíc korun. Lidé tak mohou přihlásit spíše drobnější projekty, jako jsou například úpravy zeleně, doplnění městského mobiliáře nebo úpravy veřejných prostranství.

Přijaté návrhy posoudí odborní zaměstnanci města. Zkoumat je budou z hlediska splnění formálních požadavků a především realizovatelnosti. Návrhy, které splní všechny podmínky, pak posoudí veřejnost. Hlasovat o nich budou ještě letos na podzim lidé starší osmnácti let, kteří mají trvalý pobyt v Blansku. Svůj hlas budou moci obyvatelé odevzdat pomocí Mobilního Rozhlasu – elektronicky i pomocí tištěných hlasovacích lístků odevzdaných na podatelně města nebo v informační kanceláři.

Na webu města v sekci věnované participativnímu rozpočtu se průběžně objevují náměty na zlepšení i projekty, které už byly do participativního rozpočtu přihlášeny. Zájemci zde najdou také podrobné podmínky letošního hlasování. Před hlasováním mohou autoři své návrhy prezentovat na veřejném setkání k participativnímu rozpočtu. Na něm bude hlasování zahájeno.

Konkrétní návrhy lze kdykoliv konzultovat se zaměstnanci městského odboru správy a rozvoje města. Zájemci se mohou obrátit přímo na ing. Milana Vítka (oddělení komunální údržby a pozemků), tel.: 516 775 196 nebo na ing. Jiřího Svobodu (oddělení investic), tel.: 516 775 157. Došlé náměty zveřejníme v rámci festivalu Zažít Blansko jinak, který se koná v centru města v sobotu 12. září.

O participativním rozpočtu Společně pro Blansko jsme psali i zde.