Jaký byl rok 2021 v Galerii města Blanska?

26. prosince 2021, kultura, přečteno: 617×

Letošní rok se blíží ke konci. Je to doba střetu dvou časových úseků, kdy plán programu na nadcházejících sezónu je už téměř připraven, a zároveň se nabízí bilancování té uplynulé. Zažíváme už druhý rok, ve kterém se všichni vypořádáváme s přítomností viru covid-19 v našich životech. V případě kulturních institucí (samozřejmě nejen) to jsou výrazné kotrmelce v provozu, podstatě a smyslu. Pořád jsou tu však nějaké možnosti jak k situaci přistupovat Jak ve zkratce vypadalo posledních dvanáct měsíců v galerii?

JARO – Doba, kdy lidé nemohli navštěvovat výstavy, přirozeně znamenala pro galerii určitou hibernaci, nikoli však nečinnost. Okolnosti nás přiměly hledat jiné způsoby, snažili jsme se najít nové funkční formáty zprostředkování umění, plnit svou kulturní funkci a zároveň snad i vytvářet určitou psychickou podporu společnosti s omezenou možností volného pohybu, zábavy a setkávání se.

Galerie dočasně působila jako takové výdejní okénko a jaro jsme oslavili vydáním útlé publikace Návod k upotřebení (jara), která provádí čtenáře jarními tradicemi prostřednictvím vybraných autorů z tuzemské umělecké scény napříč generacemi. Zároveň vybízí k rozjímání a k vlastní nenápadné umělecké tvorbě v rámci všedních činností. Dali jsme si záležet a dostalo se nám na oplátku mnoho příznivých ohlasů. Čistá radost.

LÉTO – V květnu jsme opět mohli zahájit výstavní činnost. Irma Charvátová, blanenská, výtvarnice, kurátorka a pedagožka připravila pro galerii krásnou výstavu, představující široké spektrum její celoživotní tvorby. Teplé počasí láká umění do ulic Blanska – výstavní projekt Jany Švecové proběhl ve veřejném prostoru, vznikla tak jednodenní poetická instalace doplněna o čtení autorského textu ve veřejném rozhlase v místních částech.

Letní výtvarnou dílnu můžeme nazvat tradičním programem galerie. I letos nabídla množství výtvarných aktivit a workshopů s lektory a těšila se značné návštěvnosti. Létu zdar!

V prázdninovém čase  jsme navíc zařadili velkou skupinovou výstavu Člověk v jeskyni. Na kurátorském projektu, který je provázán s Moravským krasem a osobností Karla Absolona, se prezentovalo na dvacet umělců z Česka i zahraničí a nyní až do února 2022 jej můžete v obměněné podobě navštívit v Galerii Národní technické knihovny v Praze.

Konec léta slavíme se všemi v rámci akce Zažít Blansko jinak a centrum města na krátkou dobu oživila audiovizuální instalace Hynka Skotáka.

PODZIM -  Říjnové výstavy potvrdily, že výtvarné umění nezřídka reaguje na aktuální společenská témata a otevírá prostor pro diskusi. Tomáš Kajánek tematizoval ve své audiovizuální instalaci systém a proces exekucí, dopady na společnost jako takovou a morální stránku věci i v souvislosti s uměním. Osobní projekt Zuzany Janečkové byl oproti tomu laděn spíše environmentálně. Zpochybňování postavení člověka, jako středobodu veškerého života na planetě ji dovedlo k mapování cest, na kterých se nechávala vést psem. 

V rámci Svatomartinských oslav jsme v galerii pro vás nově připravili zážitkový program s názvem PEŘINA určený pro rodiny s dětmi a doplňující celoměstské slavnosti. Chtěli jsme nabídnout dětem prostor, kde se můžou zachumlat do “sněhové” bílé peřiny a trochu si v ní zařádit i odpočinout. Bavilo nás to, a návštěvníky stejně tak.

ZIMA – Je tu advent. Zároveň jsme otevřeli poslední výstavu letošního roku. Dva mladí umělci připravili pro Galerii města Blanska snovou atmosferickou výstavu, ve které se vzájemně doplňují textilní objekty Dominika Styka a na stroji vyplétaná poezie – práce Bronislavy Orlické. To celé v mírném přítmí s téměř divadelním osvětlením působí velmi příjemným dojmem. V prostoru Pracovny seznamuje Šárka Pelikánová diváka se svojí Aklimatizací na venkovský život. Výstava s podtitulem Ty zajdi pro dřevo, já dojdu pro vodu zahrnuje nejen sérii tematických kreseb, ale i bezprostřední deníkové zápisky, kterým stojí za to chvíli věnovat. Obě výstavy potrvají do 9. ledna 2022, otevřeno je před mezi svátky od 28. do 30. prosince. Tak se určitě zastavte.

Nezbývá než poděkovat. Děkujeme městu Blansku, za to, že neklade překážky ve vytváření rozmanitého kulturního podhoubí a chápe jej jako smysluplné. Děkujeme za mateřskou péči Kulturnímu středisku města Blanska a za bratrskou spolupráci Kinu Blansko a díky patří i všem dalším místním institucím a organizacím, se kterými jsme mohli během roku spolupracovat a vzájemně se podporovat. Zejména je to Muzeum Blanenska, Městská knihovna Blansko, Farnost sv. Martina, Společnost katolického domu Blansko, blanenské pracoviště Práh jižní Morava, z.ú. a Divadlo Kolárka. Mnoho dalších institucí v Brně, Praze a Hořicích si zaslouží díky za poskytnutí zápůjček či výstavního fundu. K tomu ještě přidám poděkování týmu galerie a veškerým externím spolupracovníkům za pracovní nasazení a neměla bych také zapomenout poděkovat Ministerstvu kultury ČR, bez jehož finanční podpory by náš program nemohl být tak kvalitní a bohatý.

No a v neposlední řadě děkujeme vám, našim příznivcům, kteří s otevřenou myslí vstupují do galerie, připraveni vnímat současné výtvarné umění v jeho různých, někdy i překvapivých podobách, přemýšlet o něm, a nebo – v případě workshopů – se jím nechat inspirovat. Vaše přízeň je pro nás velmi důležitá a motivující, budeme se na vás těšit v budoucím roce.

Jolana Chalupová, vedoucí Galerie města Blanska

 

   vložil: Michal Záboj, redaktor / odbor vnějších vztahů

Sdílet odkaz na: Facebook Twitter