Na investice město zatím počítá s více než 120 miliony korun, další prostředky mají zajistit dotace

16. ledna 2023, zprávy z MěÚ, přečteno: 1067×

S částkou ve výši 608,753 milionů korun bude v letošním roce hospodařit město Blansko. Zastupitelé to schválili na svém prosincovém zasedání, když všech 25 přítomných odsouhlasilo rozpočet pro rok 2023. Na investice je navrženo přes 121,4 milionu korun.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Blansko v poslední době pravidelně věnovalo na investice zhruba třetinu svého rozpočtu. V letošním roce je na investice zatím navržena více než pětina z celkového objemu financí.

„Struktura rozpočtu je trochu jiná než v předchozích čtyřech letech. Věřím ale, že v průběhu roku 2023 se podíl investic ještě zvýší. Máme totiž připravenou celou řadu investičních akcí, které budeme realizovat, pokud se na ně podaří najít finance i z jiných zdrojů, například dotaci ze státního rozpočtu nebo z kraje. Řada dotačních titulů už je přitom vypsaná a šance uspět jsou u některých velké,“ uvedl starosta Blanska Jiří Crha.

Mezi nejvýznamnější investiční akce, které město letos plánuje, patří dokončení rekonstrukce budovy Zámek 3 v podzámčí za 21,6 milionů korun, zastropení Palavského potoka, které přijde na 11,5 milionů korun nebo vybudování nových parkovacích míst, opravy chodníků a úprava komunikace v Údolní ulici za téměř 11 milionů korun. Připraveno je také dokončení regenerace vnitrobloku v ulici Poříčí za 8 milionů korun, rekonstrukce tartanu a další investice na Sportovním ostrově, rozpočet počítá i s rekonstrukcí mostů, chodníků, opravami výtluků v komunikacích, regenerací školních hřišť nebo doplňováním herních prvků.

„Dotace bychom chtěli čerpat také na další projekty, které máme připravené, s jejich realizací ale čekáme na vypsání vhodných dotací. Mezi ně patří například rekonstrukce ulice Erbenova za 33 milionů korun nebo modernizace učeben ZŠ Salmova za 21 milionů korun. Připravuje se také další etapa revitalizace rekreační oblasti Palava, kde na základě podnětů od občanů a studie zpracované ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně připravujeme vylepšení za zhruba 60 milionů korun,“ upřesnil starosta.

Město bude letos také pokračovat v přípravách dalších velkých projektů, které by měly odstartovat ještě letos nebo v příštím roce. Mezi ně patří například výstavba budovy nových krytých lázní na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka, modernizace blanenské nemocnice včetně přístavby rotační jednotky nad budovou A a vybudování nového urgentního příjmu, nebo rekonstrukce budovy na ulici Sladkovského, v níž by měla fungovat nová mateřská škola. K jejich financování by měly sloužit mimo jiné peníze uložené na účtech města i příjmy z prodeje pozemků, například těch v průmyslové zóně.

Podívejte se na přehled hlavních investic roku 2023

 

   vložil: Pavla Komárková, vedoucí oddělení / tiskové oddělení