Investice v roce 2023

Dokončené

zamek-3-23869-0_600.jpg zamek3-14520-0_600.jpg

Rekonstrukce budovy Zámek 3

Dokončení probíhající investiční akce v blízkosti blanenského zámku. Kompletní rekonstrukce objektu v předzámčí. Budovu bude po rekonstrukci využívat Muzeum Blanenska a Základní umělecká škola Blansko. Náklady: 25,5 milionu korun s DPH.

palava-56992-0_600.jpg

 Zastropení Palavského potoka

Generální oprava narušeného zastropení Palavského potoka v úseku od kruhového objezdu v Rožmitálově ulici až k ústí do řeky Svitavy. Náklady: 7,4 milionu korun.

odkanalizovani-so-38487-0_600.jpg odkanalizovani-so2-16167-0_600.jpg

Odkanalizování Sportovního ostrova

Dokončení kompletního odkanalizování všech sportovišť na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka novou kanalizační větví od baseballového areálu. Náklady: 5,1 milionu korun bez DPH.

slackline-pred-46863-0_600.jpg slackline-po-62852-0_600.jpg

Slackline u baseballového stadionu

Jeden z projektů participativního rozpočtu Společně PRO Blansko 2022. Slackline nebo také zkráceně lajna, či slacklining je balancování, chození a skákání na většinou polyesterovém či polyamidovém 25mm širokém popruhu upevněném mezi dvěma kotvícími body. Pohybová aktivita je dostupná celoročně a je vhodná pro širokou věkovou kategorii. 

bosa-stezka-pred-52312-0_600.jpg bosa-stezka-po-65638-0_600.jpg

 Bosá stezka na nábřeží Svitavy

Jeden z projektů participativního rozpočtu Společně PRO Blansko 2022. Bosý chodník s různými došlapovými plochami. Bezpečnou formou zprostředkování zážitku bosé chůze.  Jde o ohraničený povrch cesty upravený přírodním materiálem (šišky, písek, oblázky, kůra, jehličí, kamínky, větvičky apod.) tak, aby poskytl bosým chodidlům rozličnou škálu hmatových a stimulačních vjemů. 

stadion-18306-0_600.jpg

 Atletický stadion Mlýnská

Rekonstrukce atletické dráhy a jednotlivých atletických disciplín. Součástí projektu je rekonstrukce povrchu fotbalového hřiště, dodání nového skladového kontejneru pro uložení vybavení atletů, rekonstrukce stupňů tribun kolem hřiště a vydláždění vstupní části do areálu sportoviště.

Náklady cca 21 mil. Kč.

Modernizace dětských a školních hřišť

Pokračování v postupném doplňování a obnově herních prvků ve městě. Náklady cca 2 mil. Kč.

V letošním roce se plánují také revitalizace školních hřišť. Jedná se o hloubkovou regeneraci hřišť s umělým povrchem u základních škol Dvorská, Erbenova a TGM. Náklady cca 2,6 mil. Kč.

 

obradni-sin-68088-0_600.jpg

Rekonstrukce střechy obřadní místnosti

Generální oprava střechy je již dokončena. Náklady cca 100 000 Kč.

 

Parkoviště ulice Údolní

Kompletní rekonstrukce komunikace od napojení z ulice 9. května, naváže na již zrealizovanou část z roku 2019. Celkem bude zrealizováno 21 šikmých parkovacích stání, z toho dvě místa budou vyhrazena pro tělesně postižené osoby. Náklady cca 7 mil. Kč.

Regenerace vnitrobloku v ulici Poříčí

Druhá etapa úprav v lokalitě mezi bytovými domy v ulici Poříčí. Naváže na nové dětské hřiště a úpravy zeleně, které byly součástí první etapy zahájené loni na podzim. V druhé etapě budou položeny nové chodníky, město vybuduje nové parkoviště i kontejnerová stání. Náklady cca 8 mil. Kč.

Oprava pódia na Poduklí

Kompletní výměna podlahy na pódiu v centru města na náměstí Republiky. Náklady cca 0,6 mil. Kč.

Odpočinkové místo před knihovnou

Jeden z projektů participativního rozpočtu Společně PRO Blansko 2022. Vybudování místa, kde bude možné si odpočinout, posadit se a případně se i pobavit. Součástí byla i úprava povrchu.

Probíhající

 

Velkoplošné rekonstrukce chodníků a opravy výtluků komunikací

Pokračování v postupné rekonstrukci chodníků ve městě. Konkrétní úseky budou vybrány podle aktuálního stavu do konce ledna. Rozsah prací v hodnotě 5 mil. Kč.

V jarních měsících budou zahájeny také opravy výtluků na místních komunikacích. Předpokládané náklady cca 4 mil. Kč.

 hala-mlynska-30412-0_600.jpg   

 Hala Mlýnská

Další etapa rekonstrukce haly, naváže na opravu střechy a další práce z loňského roku. Letos budova získá novou fasádu haly včetně nového zastřešení vstupu, provedena bude také sanace vlhkosti budovy. Rozpočet ještě není stanoven, zpracovává se projekt pro provedení stavby.

 

Stavba kolumbária a úprava vstupní části hřbitova

Na hřbitově se počítá s rozšířením kapacity kolumbária a vybudováním zázemí pro návštěvníky ve vstupní části hřbitova. Předpokládané náklady cca 1,5 mil. Kč.

 

Rekonstrukce mostu v Dolní Lhotě

V místní části Dolní Lhota začala rekonstrukce mostu přes náhon u mlýna. Stavební práce si vyžádaly úplnou uzavírku mostu. Průchod pro pěší zůstane po dobu stavby zachován. Během stavby dojde ke kompletní výměně nosné konstrukce a jejímu uložení na únosnou spodní stavbu založenou na mikropilotách. Předpokládané náklady cca 3,9 milionu Kč.

Připravované

palava-70022-0_600.jpg

Rekreační oblast Palava

V letošním roce se naváže na první etapu rekonstrukce z loňského roku, kdy byla doplněna zeleň, zbudováno workoutové hřiště, doplněno dětské hřiště i mobiliář. Letos naváže další výsadba zeleně a doplnění dalších prvků. Rozsah prací v roce 2023 bude závislý na výši získané dotace.

salmova-98811-0_600.jpg

ZŠ Salmova odborné učebny

Projekt zahrnuje modernizaci učeben informatiky, přírodovědnou učebnu, učebny matematiky a přesunutí cvičné kuchyňky. Celkové náklady předpokládáme cca 21 mil. Kč. První etapa je naplánovaná na rok 2024, druhá potom v roce 2025. Podmínkou k realizaci v letošním roce je získání dotace z IROP.

radnice-99962-0_600.jpg

Rekonstrukce budov městského úřadu

První etapa postupné výměny elektroinstalace v budově na náměstí Republiky. Plánuje se také bezbariérová úprava radnice na náměstí Svobody. Předpokládané náklady cca 7 mil. Kč.

 

            aktualizováno: 8. 1. 2024, 10:39 h