Investice v roce 2023

Probíhající

zamek-3-23869-0_600.jpg  

Rekonstrukce budovy Zámek 3

Dokončení probíhající investiční akce v blízkosti blanenského zámku. Kompletní rekonstrukce objektu v předzámčí. Budovu bude po dokončení rekonstrukce využívat Muzeum Blanenska a Základní umělecká škola Blansko. Předpokládaná cena 21,6 mil. Kč.

Připravované

stadion-38307-0_600.jpg

 Atletický stadion ASK Blansko

Rekonstrukce atletické dráhy a jednotlivých atletických disciplín. Součástí projektu je rekonstrukce povrchu fotbalového hřiště, dodání nového skladového kontejneru pro uložení vybavení atletů, rekonstrukce stupňů tribun kolem hřiště a vydláždění vstupní části do areálu sportoviště. Je zpracovaný projekt pro provedení stavby a podána žádost o dotaci.

potok-64585-0_600.jpg

Zastropení Palavského potoka

Generální oprava narušeného zastropení Palavského potoka v úseku od kruhového objezdu v Rožmitálově ulici až k ústí do řeky Svitavy. Odhadované náklady cca 11,5 mil. Kč.

udolni-79898-0_600.jpg

Parkoviště ulice Údolní

Kompletní rekonstrukce komunikace od napojení z ulice 9. května, naváže na již zrealizovanou část z roku 2019. Celkem bude zrealizováno 21 šikmých parkovacích stání, z toho dvě místa budou vyhrazena pro tělesně postižené osoby. Předpokládané náklady cca 10 mil. Kč.

porici-73864-0_600.jpg

Regenerace vnitrobloku v ulici Poříčí

Druhá etapa úprav v lokalitě mezi bytovými domy v ulici Poříčí. Naváže na nové dětské hřiště a úpravy zeleně, které byly součástí první etapy zahájené loni na podzim. V druhé etapě budou položeny nové chodníky, město vybuduje nové parkoviště i kontejnerová stání. Předpokládané náklady cca 8 mil. Kč.

hala-mlynska-30412-0_600.jpg

Hala Mlýnská

Další etapa rekonstrukce haly, naváže na opravu střechy a další práce z loňského roku. Letos budova získá novou fasádu haly včetně nového zastřešení vstupu, provedena bude také sanace vlhkosti budovy. Rozpočet ještě není stanoven, zpracovává se projekt pro provedení stavby.

obradni-sin-68088-0_600.jpg

Rekonstrukce střechy obřadní místnosti

Generální oprava střechy a klimatizace obřadní místnosti. Odhadované náklady cca 2 mil. Kč.

Na hřbitově se počítá také s rozšířením kapacity kolumbária. Náklady budou stanoveny po odsouhlasení rozsahu prací. Předpokládané náklady cca 1,5 mil. Kč.

palava-70022-0_600.jpg

Rekreační oblast Palava

V letošním roce se naváže na první etapu rekonstrukce z loňského roku, kdy byla doplněna zeleň, zbudováno workoutové hřiště, doplněno dětské hřiště i mobiliář. Letos naváže další výsadba zeleně a doplnění dalších prvků. Rozsah prací v roce 2023 bude závislý na výši získané dotace.

most-18937-0_600.jpg

Opravy mostů

Postupné generální opravy mostů pod místními a účelovými komunikacemi. Ve vazbě na finální technická řešení a jejich cenovou náročnost budou postupně opraveny mosty v ulici Bezručova, v Dolní Lhotě u mlýna a další. Předpokládané náklady cca 10 mil. Kč.

sport-ostrov-98438-0_600.jpg

Odkanalizování Sportovního ostrova

Dokončení kompletního odkanalizování všech sportovišť na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka novou kanalizační větví od baseballového areálu. Předpokládaný podíl z rozpočtu města cca 4,5 mil. Kč.

paro-52007-0_600.jpg

Participativní rozpočet

Město zrealizuje všechny tři finalisty 4. ročníku participativního rozpočtu Společně PRO Blansko. Vybudováno bude odpočinkové místo před knihovnou, bosá stezka na Ježkově nábřeží a také slackline u baseballového hřiště na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka. Rozpočet 700 tisíc Kč.

chodnik-88182-0_600.jpg

Velkoplošné rekonstrukce chodníků a opravy výtluků komunikací

Pokračování v postupné rekonstrukci chodníků ve městě. Konkrétní úseky budou vybrány podle aktuálního stavu do konce ledna. Rozsah prací v hodnotě 5 mil. Kč.

V jarních měsících budou zahájeny také opravy výtluků na místních komunikacích. Předpokládané náklady cca 4 mil. Kč.

hriste-14134-0_600.jpg

Modernizace dětských a školních hřišť

Pokračování v postupném doplňování a obnově herních prvků ve městě. Předpokládané náklady cca 2 mil. Kč.

V letošním roce se plánují také revitalizace školních hřišť. Jedná se o hloubkovou regeneraci hřišť s umělým povrchem u základních škol Dvorská, Erbenova a TGM. Předpokládané náklady cca 2,6 mil. Kč.

salmova-98811-0_600.jpg

ZŠ Salmova odborné učebny

Projekt zahrnuje modernizaci učeben informatiky, přírodovědnou učebnu, učebny matematiky a přesunutí cvičné kuchyňky. Celkové náklady předpokládáme cca 21 mil. Kč. První etapa je naplánovaná v roce 2023, druhá potom v roce 2024. Podmínkou k realizaci v letošním roce je získání dotace z IROP.

radnice-99962-0_600.jpg

Rekonstrukce budov městského úřadu

První etapa postupné výměny elektroinstalace v budově na náměstí Republiky. Plánuje se také bezbariérová úprava radnice na náměstí Svobody. Předpokládané náklady cca 7 mil. Kč.

podukli-30883-0_600.jpg

Oprava pódia na Poduklí

Kompletní výměna podlahy na pódiu v centru města na náměstí Republiky. Odhadované náklady cca 0,6 mil. Kč.

Město připravuje také další investice, například rekonstrukce ulice Erbenova apod., jejich realizace je závislá na získání dotace.

 

            aktualizováno: 19. 1. 2023, 13:32 h