Podívejte se na statistické údaje z odboru vnitřních věcí

10. února 2023, zprávy z MěÚ, přečteno: 1088×

Zajímá vás, kolik lidí žije v Blansku, kolik dětí se zde nově narodilo nebo kde nejčastěji lidé uzavírají manželství? Přinášíme základní demografické údaje o městě i informace z oblasti dopravně správních agend. Odbor vnitřních věcí Městského úřadu Blansko zveřejnil statistiky za rok 2022.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Ve správním obvodu Matričního úřadu Blansko bylo loni uzavřeno 128 manželství, z toho před MěÚ Blansko sňatek uzavřelo 106 párů a před orgánem církve 22. Celkem 15 sňatků bylo uzavřeno s cizincem. 

V celém matričním obvodu MěÚ Blansko loni zemřelo 369 obyvatel, z toto 220 zemřelých byli občané města Blanska. Přímo občanům města Blanska se v roce 2022 narodilo 170 dětí.

Z Blanska se loni odstěhovalo 392 občanů, 296 občanů se do Blanska přistěhovalo. V rámci územního obvodu města se přestěhovalo 312 občanů a bylo vedeno 31 řízení ve věci zrušení trvalého pobytu.

Město Blansko – správní obvod:

 • počet narozených dětí občanům města Blanska 170 (v roce 2021 – 203)
 • počet uzavřených manželství ve správním obvodu Matričního úřadu Blansko  128 (v roce 2021 – 141)
 • z toho: před MěÚ Blansko 106 (101), před orgánem církve 22 (40)
 • sňatků s cizincem 15 (9)
 • údaj o počtu zemřelých obyvatel v matričním obvodu MěÚ Blansko 369 (477)
 • údaj o počtu zemřelých občanů města Blanska  220 (284)
 • počet odstěhovaných občanů z města Blanska  392 (400)
 • počet přistěhovaných občanů města Blanska  296 (344)
 • stěhování v rámci správního obvodu města – počet  občanů  312 (433)
 • k 1. lednu 2023 je na území města Blanska hlášeno k pobytu 20 850 obyvatel
 • z toho: 19 284 občanů s trvalým pobytem a 1 566 cizinců (s pobytem i s dočasnou ochranou)   

K datu 1. ledna 2023 bylo v územním obvodu města Blanska hlášeno k trvalému pobytu 19 284 občanů (k 4. lednu 2021 – 19 430) , z toho 9 279 (9 338) mužů a 10 005 (10 092) žen.

Na úseku cestovních dokladů (CD) bylo v roce 2022 podáno 5 391 žádostí o CD, z toho občanům mladším 15 let 2 342 žádostí. V roce 2021 bylo podáno 2 119 žádostí, z toho občanům mladším 15 let 875 žádostí.

Na úseku občanských průkazů (OP) bylo v roce 2022 podáno 7 440 žádostí o OP, z toho občanům do 15 let 1 954, off line proces – 116 OP. O rok dříve bylo podáno 6 215 žádostí, z toho 1 120 prvních OP, off lines proces 121 OP.

Oddělení dopravně správních agend – ORP Blansko

 • registrováno řidičů: 34 380
 • registrováno autoškol: 9
 • počet vyzkoušených žadatelů o řidičská oprávnění: 771
 • počet celkem vydaných řidičských průkazů: 3 564
 • počet řidičů, kterým byl řidičský průkaz vydán poprvé: 459
 • počet řidičů s dosaženým počtem 12 bodů – i z předchozího období: 138
 • počet osob, kterým byly odečteny body – muži: 898
 • počet osob, kterým byly odečteny body – ženy: 181
 • počet vrácených řidičských oprávnění po 12 bodech: 7
 • počet osob, které dosáhly 12 bodů k 31. prosinci 2022: 17

Registr vozidel

 • počet vozidel do konce roku 2022: 76 113
 • provozované: 45 413
 • celkový počet provedených změn: 24 956
 • celkový počet vyřazených vozidel z provozu: 1 748
 • celkový počet zániků vozidel: 816
 • celkový počet vydaných registračních značek na přání: 12
 • celkový počet značek elektro: 10 

Taxislužba                   

 • celkem evidováno 51 dopravců
 • celkem evidováno: 196  řidičů taxislužby
 • počet udělených oprávnění řidiče taxi: 58
 • počet vozidel taxislužby: 65
 • počet odebraných oprávnění řidiče taxislužby: 3

Statistika dopravních přestupků za rok 2022

Přestupky vyřízené oddělením dopravně správních agend v roce 2022:

 • přestupky dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů: celkem 643 spisů (dohromady s POJ 669 spisů).
 • přestupky dle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů: celkem 26 spisů
 • objektivní odpovědnost provozovatelů vozidel: celkem 151 spisů
 • v běžném roce uloženo na pokutách celkem:  2 538 600,-  Kč.
 • rozhodování o upuštění od výkonu zbytku zákazu činnosti podle § 47 odst. 4 zákona č. 250/2016, o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich: 101
 • správní řízení o zadržení řidičského průkazu: podle § 118c zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů: 130

Aktiv BESIP

Aktiv BESIP zajišťoval činnost v rámci schváleného plánu práce na rok 2022. Zrealizované akce: 5. května 2022 – Okresní kolo hlídek mladých zdravotníků, 12. května 2022 – Dopravní soutěž mladých cyklistů, 21. května 2022 – Sraz historických vozidel TRABANT, 13. srpna 2022 – TFA Doubravice, 31. října 2022 – Písničkové Tetiny – S Tetinami na zelenou, 3. listopadu 2022 – Senioři jako účastníci silničního provozu, 10. listopadu 2022 – Známe pravidla na silnicích.

Podrobnosti o činnosti odboru vnitřních věcí najdete v tomto odkazu.

 

   vložil: Michal Záboj, redaktor / tiskové oddělení