Město mimořádně posílí svoz bioodpadu. Nádoby začne vyvážet od 4. dubna

24. března 2023, zprávy z MěÚ, přečteno: 2184×

Vzhledem k zájmu občanů o navýšení svozu boologicky rozložitelného odpadu na začátku jara město posílí dubnový svoz. V dubnu bude možné hnědé nádoby určené na bioodpad, které město v minulých letech zájemcům z řad majitelů rodinných domů zdarma rozdalo, přistavit ke krajnici tři po obě následující týdny. Svoz letos zahájí v úterý 4. dubna.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Od rodinných domů v centrální části Blanska budou hnědé popelnice vyváženy v termínech 5., 12. a 19. dubna, v místních částech pak v navazujících termínech počínaje 4., 11, a 18. dubnem. Od května bude pokračovat svoz bioodpadu ve dvoutýdenních intervalech vždy v sudých týdnech. 

„Snažili jsme se vyjít vstříc občanům, kteří po zimě upravují své zahrádky a předzahrádky, proto jsme intenzitu svozů navýšili. S ohledem na velmi teplé počasí, které nyní panuje, se město pokusilo vyjednat se svozovou firmou také možnost zahájení svozu boologicky rozložitelného odpadu již před původně sjednaným datem 4. dubna. Kvůli předsezónní údržbě svozových strojů a další techniky to ovšem nebylo možné,” vysvětlil místostarosta Ivo Stejskal.

Termíny svozu bioodpadu:

svoz-bio-terminy-69890-2839_800.jpg

„Někteří by uvítali posílení svozů i dál v průběhu roku, to ovšem není ve finančních možnostech města, ani v kapacitních silách svozové firmy," dodal Ivo Stejskal. 

Ti, kterým nádoba o objemu 240 litrů na odpad ze zahrádek nestačí, mohou využít služeb blanenské kompostárny.  V ní mohou občané města ukládat bioodpad zdarma. Lidé, kteří prokáží, že uhradili poplatek za svoz komunálního odpadu, mohou za uložený bioodpad v kompostárně odebrat zdarma adekvátní množství netříděného volně loženého kompostu. 

„Žádáme všechny o trpělivost při realizaci svozů, pokud nebude nádoba na bioodpad vyvezena v avizovaném termínu, ponechte ji u krajnice, svoz bude zajištěn v nejbližších dnech v závislosti na kapacitě a možnostech svozové firmy," podotkl Milan Vítek z odboru správy a rozvoje města.

V následujících týdnech dojde také v navýšení počtu velkokapacitních hnědých kontejnerů určených na bioodpad. Ty jsou umístěné zejména na sídlištích či v blízkosti zahrádkářských kolonií na místech určených pro separovaný odpad. 

Město Blansko rozdávalo zájemcům zdarma sběrné nádoby na biologicky rozložitelný odpad v letech 2020 a 2021. Příjem žádostí a distribuce kontejnerů již byly ukončeny, všechny nádoby už jsou rozdány. Obyvatelé rodinných domů, kteří chtějí bioodpad třídit, si ale mohou plastovou nádobu hnědé barvy o objemu 240 litrů pořídit na své náklady. Splňovat ovšem musí normu EN 840-1 (na nádobě je vyražena). Ideální je nádobu viditelně označit nápisem BIO.  Poté postačí, když ji v termínech svozů přistaví před svou nemovitost.

bio-ano-ne-20211-8867_800.jpg

Podrobnosti ke svozu biologicky rozložitelného odpadu najdete také na webu města v sekci věnované komunální údržbě.  

 

   vložil: Pavla Komárková, vedoucí oddělení / tiskové oddělení