Radní se zabývali přípravou projektu nových lázní, bezpečností ve městě i sběrnýn dvorem

28. března 2023, zprávy z MěÚ, přečteno: 1037×

Přinášíme vybrané informace z 10. schůze Rady města Blanska, která se uskutečnila v úterý 28. března 2023. Radní se na svém posledním březnovém setkání zabývali projektem nových lázní ale také téměř třemi desítkami dalších bodů.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Město má k dispozici podklady pro stavební povolení nových krytých lázní. Projekt Atelieru 99 už projednal stavební úřad. Platné stavební povolení ovšem zatím není k dispozici, protože se někteří z účastníků odvolali a odvoláním se aktuálně zabývá krajský úřad. Příprava stavby nových lázní ale bude pokračovat. Radní totiž zadali zpracování alternativní optimalizované varianty. Tu město zadává odborníkům na výstavbu krytých bazénů a dodavatelům bazénové technologie, firmě CENTROPROJEKT GROUP a.s. a architektovi Jaroslavu Ševčíkovi. Původní projekt totiž počítá s náklady ve výši přibližně 450 milionů korun. Optimalizovaná varianta, která se nyní bude zpracovávat, by mohla znamenat úsporu až poloviny nákladů při zachování jak plaveckého bazénu tak zázemí pro volnočasové aktivity. Další informace o přípravě stavby lázní projednají zastupitelé na svém dubnovém zasedání. Město stále počítá s výběrem zhotovitele ještě v letošním roce a dokončením stavebních prací na konci roku 2025.

Radní dnes rozhodli také o provozu sběrného dvora na Starém Blansku do 30. června. Vzhledem ke komplikovaným majetkovým vztahům k pozemkům i nemovitostem, které tvoří stávající sběrné středisko odpadu, nebude město vypisovat výběrové řízení na nového provozovatele a zaměří se na rozvoj SSO v Horní Lhotě, jehož areál je plně ve vlastnictví města. Od prvního července bude navýšen počet kontejnerů na tříděný odpad na stávajících i nových separačních místech na území Starého Blanska. Podrobnější zprávu připravujeme.

Radní se také seznámili se Zprávou o bezpečnostní situaci na teritoriu územního odboru Blansko Krajského ředitelství policie za rok 2022 (informovali jsme na webu města) a statistikou činnosti Městské policie Blansko za rok 2022, o které budeme informovat.

Rada projednala a schválila výsledky hospodaření městem zřizovaných příspěvkových organizací za rok 2022 jako je nemocnice, základní a mateřské školy, knihovna města Blanska a další. Obdobně jako v předchozích letech nejvyšší zisk vykázala Nemocnice Blansko, která loni hospodařila s kladným výsledkem ve výši přes 35,8 milionu korun. 

Individuální dotaci z rozpočtu města ve výši 200.000 Kč doporučila rada poskytnout Hasičskému záchrannému sboru na opravu administrativní budovy v areálu HZS na ulici Poříčí. 

Poslední bod programu, personální záležitosti Kulturního střediska města Blanska, byl nakonec po dohodě radních stažen.

 

   vložil: Pavla Komárková, vedoucí oddělení / tiskové oddělení