Město vyhlašuje konkurzy na ředitele základních a mateřských škol

12. února 2024, zprávy z MěÚ, přečteno: 1461×

Ředitele všech čtyř městem zřízených základních škol ale také většiny mateřských škol nyní hledá město Blansko. Na jejich místa nyní vypsalo konkurzy. Uchazeči se mohou hlásit do 28. března. (edit)

„Podle školského zákona je po uplynutí šestiletého funkčního období ředitele možné vypsat konkurz na tuto pozici, pokud tak zřizovatel neučiní, automaticky se prodlužuje funkční období dosavadního ředitele o dalších šest let. Naprostá většina ředitelů blanenských základních i mateřských škol je ve funkci více než dvě funkční období. Vzhledem k tomu jsme se rozhodli nyní nové konkurzy vypsat,“ zdůvodnila rozhodnutí blanenských radních místostarostka Blanska Lenka Dražilová.

„To ovšem neznamená, že stávající ředitelé nemohou svoji funkci obhájit. I oni se samozřejmě mohou do vyhlášených konkurzů přihlásit. Aby svoji pozici obhájili, bude třeba, aby jejich vize dalšího směřování dané školy byla ve výběrovém řízení vyhodnocena jako nejlepší,“ doplnila místostarostka.

Zájemci mohou své přihlášky včetně požadovaných příloh podávat do 28. března 2024 do 9:00 hodin na adresu: město Blansko, odbor školství, kultury a sportu, nám. Republiky 1, 678 01 Blansko. V následujících týdnech pak budou probíhat jednotlivé konkurzy.

Ve výběrových komisích zasednou zástupci České školní inspekce, Krajského úřadu Jihomoravského kraje, zástupce pedagogů dané školy a také dva zástupci města coby zřizovatele základních a mateřských škol. Nově jmenovaní ředitelé škol by se funkce ředitele/ředitelky jednotlivých škol měli ujmout od 1. srpna 2024.

Ve výčtu škol, jejichž ředitele město hledá, nyní chybí Mateřská škola Blansko, Divišova a Mateřská škola Blansko, Dvorská 96. Jejich stávajícím ředitelkám končí funkční období v příštím roce. I na jejich pozice pak město plánuje vypsat nové výběrové řízení.

Podrobnosti o podmínkách výběrových řízení najdete zde.

Nové ředitele blanenských škol hledá také Jihomoravský kraj, který zřizuje střední školy a další školská zařízení. Kraj hledá ředitele Gymnázia Blansko, Základní školy Blansko, Nad Čertovkou a Střediska volného času Blansko. 

 

   vložil: Pavla Komárková, vedoucí oddělení / tiskové oddělení