Cyklistické stezky a pěší komunikace podél řeky Svitavy III

vložil administrator » 13. 7. 2009, 15:43

.


Ing. Sylva Vágnerová, 22. 7. 2009, 09:44

Dotaz č.1 Dotazy: DOTAČNÍ ČÁST 1. Ve výkazu výměr v oddílu 91 Doplňující práce na komunikaci : Pol.č.48 Zábrana nerez Z2 – 54,4m ….na výkrese Vzorový příčný řez je vidět tvar této zábrany ( vypadá jako obrácené „U“ ) jak máme chápat množství 54,4m????, nemělo by být uvedeno množství v KS – těchto „U“ ??? , znamená to, že na 1bm je 1ks této zábrany – tedy 54,4ks????? 2.Pol.č.50 Odvodňovač nerez – 4ks…..kde je tento odvodňovač a jak vypadá??? Je to na výkrese Vzorový příčný řez – vlevo dole nerezová trubka ø 50mm??? Jak je trubka dlouhá?? Odpověď: 1. 1bm nerovná se 1 ks zábrany. Rozhodně nelze změnit měrnou jednotku v rozpočtu z metrů na kusy. Doporučuji nacenit 1 "U" a rozpočítat na délku 54,4m - vychází to kolem 50ks. Fakturovat bude potom zhotovitel stavby skutečný počet metrů zábradlí -> 1m zábradlí se přibližně rovná 1 U a mezera. 2. Ano, jedná se o odvodňovací trubku pr. 50 mm sloužící pro rychlé odvedení dešťových vod z cyklostezky. Trubka je dlouhá 250 mm. Vágnerová


Ing. Sylva Vágnerová, 22. 7. 2009, 10:42

Další dotazy směřujte, prosím, ve dnech 22.7.2009 - 24.7.2009 na pana Ing. Štefana - 516 775 137, stefan@blansko.cz Vágnerová


Ing. Sylva Vágnerová, 17. 7. 2009, 14:25

Byl vznesen dotaz: NEDOTAČNÍ ČÁST Ve výkazu výměr v oddílu 5 Komunikace jsou položky: č.14 Kladení zámkové dlažby tl.6cm a č.15 Kladení zámkové dlažby tl.8cm. Dodávka dlažby tl.8cm ( pol.č.16 ) je však pouze k položce č.15. Jaká dlažba ( druh, barva ) patří k montážní položce č.14 ??????? Odpověď: Nedotační část řeší bezbariérové napojení vjezdu k nemovitosti. K položce č. 14 se neuvažuje dodávka nové dlažby - jde pouze o předláždění stávající dlažby na chodníku, který bude bezbariérově napojen na nově dlážděný (pol. č. 15, 16) vjezd, jak to vyplývá z výkresu situace nedotační části. Vágnerová


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h