Parkování městské policie

vložil administrator » 27. 8. 2009, 09:51

Uživatel: Mája ====================================================== Několikrát během uplynulého měsíce jsem byl svědkem parkování vozu MP v rozporu s platnou vyhláškou, dokonce v zákazu zastavení. Jsem s dotazem, jak lze uvedené řešit, zdali se obrátit na velení MP nebo zavolat PČR a jaké důkazní prostředky budou případně vyžadovány. Současně jsem s dotazem, zda-li následně bude řidič tohoto vozidla např. předán do správního řízení.


Lepka, 24. 9. 2009, 07:28

Dobrý den, obecně lze říci, že řidič vozidla městské policie je řidič jako každý jiný, musí dodržovat platné předpisy a je tudíž  i stejně postižitelný. Platí však určité výjimky, které vyplývají z povahy jeho pracovní činnosti a které jsou v souladu s platnou právní úpravou. Například jako řidič vozidla s právem přednostní jízdy při plnění úkolů nemusí dodržovat některá ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích, záleží na konkrétní situaci a okolnostech. Proto je třeba řešit vždy konkrétní případ, se kterým se můžete kdykoli obrátit na vedení MP Blansko.  S pozdravem Ing. Martin Lepka ředitel MP Blansko  


            aktualizováno: 10. 2. 2021, 07:08 h