Venčení nebezpečných psů bez náhubku a vodítka

vložil administrator » 1. 9. 2009, 07:09

Uživatel: Entony ========================================================= Dobrý den, ať už mi odpoví kdokoliv, chci dostat pravdivou a adekvátní odpověď. To, že v Blansku žijí lidé, kteří mají u sebe nebezpečné bojové psí plemeno, nemusím zdůrazňovat, ale zaráží mě, jak je možné, že jich je tu stále víc a víc. Kontroluje někdo z příslušných orgánů jejich majitele, zda jejich "miláčkové" mají ze zákona koš a vodítko? Ve většině případů se setkávám s agresí těchto psů a těžkou ignorací všech zákonů od jejich pánů. Jak je možné, že tito lidé jsou bez potrestání? Potkávám je dennodenně. Jak to, že člověk, který se neumí postarat ani sám o sebe, má na starosti bojové plemeno? Na takové psy by měly být speciální papíry a potvrzení, že je majitel schopen tohle plemeno zvládnout a starat se o něj.


Lepka, 24. 9. 2009, 07:30

Dobrý den, pobyt psů a jiných chovaných zvířat na veřejných prostranstvích upravuje v samostatné působnosti obec obecně závaznou vyhláškou, v případě města Blansko je to vyhláška č. 5/2004, kde se v článku 6 ukládají povinnosti pro osoby, které zvíře doprovází. Zejména se jedná o povinnost zajistit  vhodnými prostředky (např. vodítky a náhubky) kontrolu nad doprovázeným zvířetem tak, aby nemohlo dojít k újmě na zdraví osob a k poškození cizího majetku, přičemž volný pohyb psů a jiných chovaných zvířat na veřejných prostranstvích je zakázán. Kontrolu nad dodržováním obecně závazné vyhlášky vykonává Městská policie Blansko, která probíhá jednak  v rámci běžného výkonu služby, ale také v cílených veřejnopořádkových akcích. Porušení povinnosti zakládá naplnění skutkové podstaty přestupku proti pořádku ve státní správě a proti pořádku v územní samosprávě podle § 46 odst. 2 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění. Strážníci na místě přestupku mohou udělit sankci od domluvy až po pokutu v blokovém řízení do výše 1000,- Kč, v případě oznámení přestupku správnímu orgánu může tento udělit pokutu až do výše 30 tisíc korun. Co se týká otázky tzv. „bojových plemen“, žádný právní předpis neupravuje zvlášť tuto kategorii psů, tudíž nároky na chovatele těchto psů jsou stejné jako u ostatních plemen. Tato otázka je sice často diskutovaná veřejností i v odborných kruzích, ale zatím nebyla vydána zákonodárci žádná zvláštní právní úprava. S pozdravem Ing. Martin Lepka ředitel MP Blansko  


            aktualizováno: 10. 2. 2021, 07:08 h