Kontroluje někdo nekouření na zastávkách?

vložil administrator » 05.11.2009, 08:28

Uživatel: honzicek ========================================================= Dobrý den, chci se zeptat, zda vůbec někdy někdo kontroluje zákaz kouření na zastávkách v Blansku (ať již vlakových nebo autobusových) a jak je pokutován. Osobně jsem viděl desítky kuřáků, ale vždy jim to prošlo bez jakékoliv pokuty nebo alespoň domluvy. Děkuji za odpověď.


Lepka, 26.11.2009, 11:00

Dobrý den, zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, v platném znění mimo jiné zakazuje kouřit na veřejných místech, kterými jsou uzavřené prostory přístupné veřejnosti, prostředky veřejné dopravy, veřejně přístupné prostory budov souvisejících s veřejnou dopravou, nástupiště, přístřešky a čekárny veřejné silniční a drážní dopravy a městské hromadné dopravy, s výjimkou stavebně oddělených prostor ke kouření vyhrazených. Kontrolu dodržování povinností stanovených tímto zákonem vykonává obecní (městská) policie, Policie České republiky a další orgány samosprávy a státní správy. Městská policie Blansko při své běžné hlídkové službě má tedy oprávnění kontrolovat a sankcionovat porušení zmíněné právní normy, což také činí. Porušení tohoto zákona je kvalifikováno jako přestupek na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi podle § 30 odst. 1 písm. l) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, který mohou strážníci řešit buď na místě domluvou, nebo uložení pokuty v blokovém řízení až do výše 1000,-- Kč, popřípadě přestupek písemně oznámit příslušnému správnímu orgánu. Četnost těchto přestupků není velká, jsou řešeny vzhledem k závažnosti zpravidla domluvou. K možnosti zjišťovat a postihovat tyto přestupky je třeba uvést, že provozovatel shora uvedených  zařízení je oprávněn požádat obecní policii nebo Policii ČR o zákrok směřující k dodržení zákazu, pakliže osoba nedodržuje zákaz kouření a v protiprávním jednání pokračuje i přes výzvu provozovatele. Této možnosti provozovatelé využívají podle naší zkušenosti velmi málo.  Ing. Martin Lepka ředitel MP Blansko


            aktualizováno: 03.08.2020, 13:30 h