Parkoviště Kaufland

vložil Lenka Buchvaldková » 17. 7. 2015, 14:44

Dobrý den, po této odpovědi se tedy musím znovu zeptat...a parkoviště označená pro vozíčkáře jsou na tom tedy stejně? Dobrý den, tyto parkovací místa nejsou vyhrazená ve smyslu zákona o provozu na pozemních komunikacích, jedná se o doplňující nápis na vozovce, který je právně neurčitý a není právně vynutitelný, tedy nemá oporu v platné legislativě. Městská policie zde proto žádné kontroly nedělá. Na druhé straně nic nebrání slušným řidičům, aby byli ohleduplní a nechávali tyto místa volná, např. pro vozidla s malými dětmi s kočárky a podobně. v zast. Mgr. Stanislav Sotolář zástupce ředitele MP Blansko


Martin Lepka, 21. 7. 2015, 13:08

Dobrý den, na vyhrazeném parkovišti pro vozidlo označené parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením (dříve průkaz ZTP, laicky řečeno invalida) je vozidlům bez tohoto označení zakázáno zastavení a stání. Toto platí za předpokladu, že toto parkovací místo je řádně zřízeno a označeno podle zákona o silničním provozu schváleným dopravním značením a to zároveň vodorovným značením „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou č. V 10f" a svislou značkou „Vyhrazené parkoviště č. IP 12", kde je uveden symbol zařízení nebo prostoru pro osoby na vozíku podle vyhlášky o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Kontrolu nad dodržováním tohoto režimu parkování může provádět obecní (městská) policie nebo Policie české republiky. Strážníci MP Blansko takovéto kontroly provádějí a zjištěné přestupky řeší buď na místě v blokovém řízení udělením pokuty nebo věc oznamují správnímu orgánu. Pokud je kdokoli svědkem porušení těchto předpisů, může se obrátit (nejlépe ihned telefonicky – 516 418 418, 775 859 486) na strážníky MP Blansko, kteří vykonávají nepřetržitou službu a tito věc vyřeší. v zast. Mgr. Stanislav Sotolář zástupce ředitele MP Blansko


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h