Cyklisté na chodnících

vložil Petr Rybář » 8. 7. 2015, 09:58

Kdy už konečně přestanou v Blansku cyklisté jezdit po chodnících a ohrožovat chodce?


Martin Lepka, 13. 7. 2015, 13:36

Dobrý den, každodenní pracovní náplni strážníka MP Blansko je také mimo jiné i kontrola cyklistů. Strážníci se zaměřují zejména na nesprávný způsob jízdy, který přímo ohrožuje ostatní účastníky silničního provozu. Jedná se především o jízdu po chodníku, jízdu do protisměru v jednosměrné komunikaci a také na dodržování ustanovení o osvětlení jízdního kola za snížené viditelnosti. Zjištěné přestupky jsou řešeny podle závažnosti, popřípadě recidivy, domluvou nebo udělením pokuty v blokovém řízení. Je samozřejmé, že není v silách strážníků MP Blansko, aby postihli všechny lehkomyslné cyklisty, kteří hazardují se svým zdravím, bohužel někdy i se zdravím ostatních lidí. V mnoha případech se setkáváme dokonce s takovým přístupem cyklistů, že se strážníci stávají terčem slovních výpadů ve stylu "běžte dělat něco pořádného a nebuzerujte". Mohu Vás ale ujistit, že v této činnosti bude MP Blansko pokračovat. Váš dotaz ohledně neoprávněného užívaní chodníků cyklisty bereme jako podnět k další činnosti v této oblasti. Ing. Martin Lepka, ředitel MP Blansko


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h