Psi na Palavě i jinde

vložil Eva Skotáková » 5. 7. 2015, 00:50

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak a jestli můžou lidé nějak ovlivnit či zahájit nějaká jednání s městem ohledně koupání psů v přehradě nebo venčících prostor v Blansku? Připadá mi, že město nemá zájem ani chuť něco pro pejskaře udělat samo ze své vlastní vůle.. Lidí, co chovají psy, ať už v bytě nebo v domě, poslední dobou přibylo a stále přibývá. Většina z nich má i zájem po svých psech uklízet exkrementy, ale třeba v okolí ulice 9.května není ani jeden koš na exkrementy a o pytlících na exkrementy ani nemluvím. A že těch psů tam je! Oficiální venčící prostor je pouze na Písečné, ale je poměrně dost malý a pro lidi ze sídliště Zborovce nebo Sever také dost z ruky. A pytlíky na exkrementy ve městě nebo poblíž? Těžko hledat... Podle vyhlášky z ledna tohoto roku smí být pes pouze na vodítku a v případě většího počtu lidí i s náhubkem. Rozumím těmto opatřením a budu je i dodržovat, ale je schopné mi město dát na oplátku více oficiálních venčících prostor? Jak už jsem dříve zmiňovala, i město Boskovice má takováto místa minimálně tři, v Brně jich je nespočet, dokonce i u přehrady jsou vyznačená místa, kde psi smějí do vody. Oponovat čistotností psa je zbytečné, většina z nich je z bytu a svoji potřebu narozdíl od lidí do vody nevykonávají. Navíc blanenská přehrada je plná ryb a na hladině vesele rejdí kachny, takže se nedá ani říct, že by byla nějak zvlášť čistá. Nechci ji brát lidem, co se tam rádi chodí koupat, ale také chci mít ve městě, kde bydlím, možnost si se psem zajít se vykoupat, protože na koupaliště logicky nesmíme. Nebudu se ptát proč to tak je, ale zeptám se takto: Jak hodlá město řešit otázku prostor pro venčení psů a kde a jak se k tomuto můžou lidé vyjádřit? Nebo musíme vše vyjádřit peticí a více medializovat, aby město vidělo, že je o toto opravdu zájem a všechny tyto věci si „vykřičet“? V roce 2013 jsem dokonce vyhledala dotaz ohledně venčení psů na sídlišti Sever, kde jste psali o vybudování venčícího prostoru. Měli lidé možnost se k tomuto nějak vyjádřit? Protože o takovém protoru nevím, tudíž předpokládám, že ani neexistuje. Píšete, že v daném roce se na poplatcích za psy vybralo 522. tis a na úklid exkrementů, koše a pytlíky bylo vynaloženo 270 tis. A co se stalo se zbytkem z těchto peněz? Kdyby se investovaly do dalších výběhů, košů a pytlíků, jsem přesvědčena, že hodně lidí by to ocenilo a také by mělo víc zájem udržovat své okolí čisté... Děkuji za odpověď.


Jiří Crha, 17. 7. 2015, 09:58

Dobrý den, Město Blansko má téměř 21.000 obyvatel a 1230 poplatníků – majitelů psů, kteří své psy přihlásili a mají v Blansku trvalý pobyt. V loňském roce bylo na poplatcích vybráno 516.000,- Kč a je evidován dluh ve výši 82.000,- Kč., tzn. že 8,7 % občanů za svého psa poplatek nezaplatilo. Nutno ještě přihlédnout k tomu, že nejsou přihlášeni všichni psi. Bohužel ne všichni „pejskaři“ po svém čtyřnohém kamarádovi uklízí, vodí ho na vodítku. V tomto duchu si velká část obyvatel města stěžuje a požaduje po vedení města situaci řešit. K venčení: Píšete, že v Brně je více vyhrazených „venčících prostor“. Brno je však mnohem větší město a nemá na dosah okolní přírodu tak, jako Blansko. Na Písečné byl vybudován prostor pro psy, a to nákladem cca 100.000,- Kč. Přesto se s dalším „venčícím prostorem“ počítá. A to na Severu, jak zmiňujete. Mělo se stavět letos v rámci regenerace sídliště Sever z dotace Ministerstva pro místní rozvoj. Vzhledem k tomu, že Město Blansko dotaci zatím neobdrželo, stavba se přesouvá na příští rok. Pokud Vás napadne další možné prostranství, kde by bylo možné umístit „venčící prostor“ pro psy, obraťte se přímo na odbor komunální údržby Městského úřadu Blansko. Zkusíme prověřit možnost umístění v takovém místě . Ke koupání psů: Považujete za logický zákaz koupání psů na koupališti. Ale Rekreační oblast Palava je také koupaliště – přírodní koupaliště. Vymezit zde tedy prostor pro koupání psů není možné. Ke koupání psa můžete využít řeku Svitavu, nádrže na Češkovicích nebo další vodní nádrže v okolí Blanska. Co se týká množství košů, provedeme šetření a prověříme možnosti (co se týká umístění, ale i financí), kde koše umístit. Tím nejsou myšleny koše pouze na psí exkrementy (které jsou velice často plněny zcela jiným odpadem), ale koše obecně, do kterých je možné pytlík s exkrementy také vyhodit. Igelitové sáčky si každý majitel psa může nosit svoje – ke koupi jsou i celá úhledná balení přímo pro psy. Současně apelujeme nejen na neplatiče (čím více financí vybere město na poplatcích, tím více finančních prostředků může zpět investovat na řešení daného problému), ale také na ty, kteří nedodržují vyhlášku o čistotě Města Blanska. S pozdravem Ing. Jiří Crha místostarosta města Blansko


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h