Kultura v Blansku

vložil Foster » 28. 7. 2015, 12:51

Dobrý den, chtěl bych otevřít téma kultury v Blansku. Zaběhlé akce (sv. Martin, den dětí apod.) jsou skvělé, město v tyto dny vždy ožije, ale nebylo by vhodné ji trošku více rozpohybovat podle dnešního trendu? Například teď v létě – večerní tančírny (jeden týden pro děti, druhý dorost, třetí dospělé, důchodce, aby si každý přišel na své), večerní výuka tance, večerní trhy, trhy s ovocem a potravinami o víkendech, umístění houpaček a houpacích sítí v parcích, známá piana, malování, šachové stolky… Různé letní kurzy nebo cvičení venku na přehradě nebo v parku – jóga, badminton, využít pingpongové stoly, turnaj ve volejbale na přehradě. Zařídit společně s blanenskými prodejci noční nakupování, bleší trh, letní promítání. Pořádat různé tematické dny – např. dny vína nebo kávy, do kterých by se zapojily místní vinárny a kavárny. Nebo tematické dny dle našich partnerských měst – např. rakouské, italské dny. Nápadů může být opravdu hodně. Pro tyto účely se dají úžasně využít naše náměstí, park a přehrada. Dále by se dalo pořádat veřejné brigády na vylepšování našeho města – spousta z nás by se určitě ráda připojila. Kdo se tímto nyní v Blansku zabývá? Máte také pocit, že by to městu prospělo? Nemělo by město zřídit pro tyto účely nové pracovní místo, které by obsadil někdo aktivní a dynamický? Můžete zajistit, že se nad tímto tématem někdo zamyslí, např. komise, rada města, odbor kultury,...? Udělejme z Blanska skvělé místo pro život. Děkuji a přeji krásný den.


Jiří Crha, 4. 8. 2015, 08:47

Dobrý den, kultura a obecně společenský život ve městě je výsledkem interakce řady aktérů, mezi něž samozřejmě patří Město jako takové, městský úřad, městem zřízené příspěvkové organizace, ale také fyzické a právnické osoby vykonávající svoji činnost jak na poli kulturním, tak na poli sportovním. Město Blansko se dlouhodobě snaží především prostřednictvím Kulturního střediska města Blanska, Městské knihovny Blansko, Muzea Blansko a Odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy MěÚ pořádat v průběhu roku rozmanité akce. Teď přes léto probíhalo 4 denní promítání letního kina, každou neděli se konají promenádní koncerty na nám. Svobody, úspěšně proběhl další ročník celodenní rodinné akce Blanenské zámecké gulášobraní, letní výtvarná dílna v Galerii, dne 29.07. proběhla zábavná a naučná Noc v muzeu pro děti. Dále probíhají další akce jiných pořadatelů – každou středu na nádvoří blanenského zámku díky Ulitě Blansko Muzika pro Karolínku, na hřišti Obchodní akademie každé úterý letní cvičení, dále taneční zábavy, koncerty a hudební večery na letních zahrádkách restauračních zařízení atd. Současně jsme si vědomi toho, že poptávka po kulturních a obecně společenských akcích je ve městě stále větší a že je stále prostor nabídku akcí zlepšovat a rozšiřovat. Protože však město není sto vzít na svá pořadatelská bedra o moc více akcí, než dnes, je třeba, aby se s větší aktivitou do tvorby kultury a obecně společenského života ve městě zapojily i jiné subjekty. Za tímto účelem Město Blansko připravuje nový koncept dotací právě pro pořadatele těchto akcí tak, aby potenciální pořadatelé akcí byli motivováni pro to akce ve větším počtu ve městě pořádat. Věříme, že Zastupitelstvo města Blanska novou koncepci podpory kultury a zájmové činnosti a koncepci podpory sportu schválí na svém zářijovém zasedání, a tuto tudíž bude možné aplikovat již při rozdělování dotací a tvorbě kulturního, zájmového a sportovního života ve městě Blansko v roce 2016. Váš podnět bereme na vědomí a budeme se jím inspirovat právě proto, abychom „udělali z Blanska skvělé místo pro život“, o což ostatně vedení města dlouhodobě usiluje. S pozdravem Ing. Jiří Crha místostarosta města


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h