Stavba v Palavě

vložil Jan Pavlík » 24. 2. 2016, 15:23

Dobrý den, Co za stavbu vzniká v Dolní Palavě na parcele 27/1 ve vlastnictví města Blanska? Nezaznamenal jsem na úřední desce žádné probíhající řízení o stavebním povolení...


Petra Reisiglová, 26. 2. 2016, 15:18

Dobrý den, na pozemku p.č.st. 27/1 v k.ú. Blansko bylo stavebním úřadem vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení pro provozovnu – reklamní studio s doplňkovou funkcí bydlení. Územní i stavební řízení jsou dle stavebního zákona neveřejná, záměr byl projednán s přímými účastníky. Písemnosti v rámci řízení byly účastníkům doručovány do vlastních rukou, ne formou veřejné vyhlášky (která se zveřejňuje na úřední desce i v elektronické podobě). Způsob doručování je předepsán stavebním zákonem v návaznosti na správní řád. Petra Reisiglová, odbor stavební úřad


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h