Poplatek za odpad pro dvojčlennou rodinu

vložil Dagmar Nečasová » 18. 2. 2016, 19:37

Dobrý den. Kolik se platí za rok odpad pro dvojčlenou rodinu?


Jan Šustáček, 19. 2. 2016, 11:24

Dobrý den Roční sazba „ poplatku za odpad“ je za rok 2016 ve výši 540,- Kč za osobu. Dvoučlenná rodina tedy bude platit za rok 2016 celkem 1080,- Kč a to tak, že polovinu je nutné zaplatit do 31.5.2016 a druhou polovinu do 31.10.2016. Veškeré další podrobné informace je možno zjistit z obecně závazné vyhlášky Města Blanska č.6/2012 “Vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňovaní komunálních odpadů“, která je k dispozici na stránkách Města Blanska viz. odkaz: https://www.blansko.cz/samosprava/vyhlasky/2012/6


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h