Odpověď na Čertovku

vložil Radek Skoumal » 10. 2. 2016, 15:59

Vážení, poslední odpověď pana Štefana na tomto fóru mě opravdu zaskočila. Odpověď na dotaz, proč nebyl na určitém prostranství zřízen park, ale město dalo přednost pronájmu prostranství pro činnost spolku, zakončil pan Štefan rčením „voják se stará, voják má“. Prosím o bližší vysvětlení, jak by se v tomto případě měl „voják, který se nestaral“, tedy zřejmě veřejnost, „postarat“. Mezi oběma záměry, totiž zřízením parku, který je typickým veřejným prostranstvím, je přístupný všem (tedy i členům zmíněného spolku) a je nepřemistitelný, a zřízením cvičiště, které je uzavřeným prostorem přístupným jen členům spolku, a je poměrně snadno přemistitelné, je totiž zásadní rozdíl. Veřejná prostranství vymezuje obec v územním plánu. Nedovedu si představit, jak jinak by se mohl „voják veřejnost“ postarat o první nezbytný krok, tedy zařazení pozemku mezi veřejná prostranství, než tím, že zástupci veřejnosti osloví s konkrétním návrhem město. To prý ale nestačí. Rád bych proto věděl, co by stačilo. Dokud město neudělalo tento krok, nemohla veřejnost podniknout nic dalšího. Dotaci na vybudování parku na ploše hromadného bydlení vám nikdo nedá, i kdybyste měli sebelepší projekt, už jen z důvodu zajištění udržitelnosti realizace, což pan Štefan jistě dobře ví. Rád bych se proto zeptal, proč zástupce města nekomunikuje s občany otevřeně a místo toho jim alibisticky předhazuje nedostatečnou aktivitu. Rád bych se taky zeptal, zda je město seznámeno s dokumentem Ministerstva pro místní rozvoj s názvem Politika architektury a stavební kultury ČR, který vyzdvihuje význam veřejného prostranství a říká: „Je třeba zajistit taková řešení veřejných prostranství, která vycházejí z potřeb jejich uživatelů .... Pozornost by neměla být zaměřena pouze na tvorbu veřejných prostranství v rozvojových lokalitách. Klíčové je věnovat se zvelebování a údržbě stávajících veřejných prostranství a vytvářet nová veřejná prostranství v rámci zastavěného území a v transformačních územích.“ Zmíněný dokument dále obsahuje implementační část, například body 2.1.2,2.1.3 a 2.2.4, v nichž veřejné správě na úrovni obcí ukládá „Připravovat úpravy veřejných prostranství za účasti veřejnosti“ či „Identifikovat hodnoty, funkčnost, využití a dostupnost veřejných prostranství v územně analytických podkladech a tyto závěry promítat do zadání a návrhu územně plánovacích dokumentací“. Prosím o sdělení, jak konkrétně město naplňuje požadavky této politiky (prosím, aby z odpovědi byl vynechán Podukelský park).


Marek Štefan, 10. 2. 2016, 16:35

Dobrý den, ve svém dotazu se odvoláváte na územní plán. V tomto případě je cílový stav zaznamenán a zpracován do územní studie Z5 rozvoj Písečné Blansko. Odkaz zde: https://www.blansko.cz/meu/odbor-stavebni-urad/uzemni-studie Do doby naplnění cílového stavu je prostor pro aktivity občanů.


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h