Silnice na Klepačov – technologická přestávka

vložil Jaromír Kyzlink » 18. 8. 2016, 09:26

Na rekonstruované části silnice č. 37443 Blansko – Klepačov utichl stavební ruch a objevila se tam doplňková tabule "TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA". Prosím o pokud možno logické a srozumitelné vysvětlení co to znamená a zejména o informaci jak se to projeví na regulaci dopravy na jediné přístupové komunikaci na Klepačov Děkuji za seriózní odpověď J Kyzlink


Marek Štefan, 19. 8. 2016, 10:18

Dobrý den, - geologický průzkum georadarem vyhodnotil nezvětralé skalní podloží v jiném rozsahu než v jakém bylo skutečně nalezeno a zejména smykové plochy jsou nepříznivě skloněny přímo ve směru do nové vozovky - stav je natolik kritický, že je nebezpečné bez dalších opatření se v blízkosti skalního podloží pohybovat – dochází k samovolnému uvolňování nejen skalních úlomků, ale i celých kamenných bloků - oproti projektu je nutné zajistit svahy – zpracovává se projekt a bude se soutěžit dodavatelská firma - od pondělí 22.08.2016 se začne kácet les mezi vozovkami – dojde k prodloužení čekacího intervalu na semaforech - prodloužení doby realizace do definitivního stanovení technologie zajištění svahu není nyní možné sdělit.


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h