Cesta kolem zahrádek Ve Žlíbkách

vložil Aleš Buřík » 21. 8. 2016, 14:18

Dobrý den 12.08.2016 vyšel v Rovnosti článek kolem této cesty. Jak jsem pochopil, opravě cesty brání nedostatek finančních prostředků. Dovolte mě k tomuto několik postřehů. Nebudou se dělat zámecké schody, nebude se dělat kavárna. Takže peníze by se asi našly. Cestu je potřeba porovnat 2× až 3× ročně, vždy po vydatné bouřce. Protože se pomoci od města nedostává, nezbývá nic jiného, než tu nejnutnější opravu si udělat sám, abych se jakž takž slušně dostal k chatce. Trvá mi to s lopatou a krumpáčem tak hodinu a půl. Jde o to vyplavený písek nahrnout zpět do vymletých míst. Technickým službám s odpovídající technikou by to určitě netrvalo déle. Takže ročně by to obnášelo do 8 hodin. Ale je třeba to provést technicky dobře. Nezdá se mi proto, že je to tak náročná investice. Mnohem dráž jistě přijde vyčištění uličních vpustí od točny na Písečné až k novinovému stánku, které jsou v důsledku bouřek zaplaveny pískem z této cesty. Takže se naskýtá otázka. Je lepší investovat 8 hodin do úpravy cesty, nebo je lepší mít ve městě stovku, promiňte nas...ých lidí, potažmo voličů. Buřík Aleš


Petr Rizner, 25. 8. 2016, 12:35

Dobrý den, Vámi zmiňovaná cesta již byl v letošním roce několikrát opravovaná. Tyto práce nezajišťují technické služby, ale jiné odborné firmy. Co se týká rozsahu provedených prací tak se v žádném případě nejedná o osm hodin prací ročně, ale je nutné použít odpovídající techniku a materiál. V současné době vzhledem k již provedeným úpravám nedochází k zásadnímu zaplavování navazující komunikace. Město bude i nadále se snažit udržovat cestu v provozuschopném stavu. Ing. Petr Rizner vedoucí odboru KOM


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h