Autobusové nádraží v Blansku – nová podoba

vložil Robert Homola » 25. 7. 2016, 16:45

Konečně jsem viděl nový vzhled našeho nádraží,těch prvních 10 autobusů pod střechou tak to má být. Ale co ty ostatní ty budky to je strašný! To patří na zastávky a ne na hlavní nádraží. To bylo slibů že od čekárny půjdeme na všechna nástupiště pod střechou a že nezmokneme. Za druhé ta prosklená střecha je sice pěkná ale nepraktická! Každý se chce schovat nejen před deštěm ale i před sluncem, ten kdo to realizoval asi nechodí na autobus. Čekal jsem na lepší nádraží.


Ivo Polák, 2. 8. 2016, 09:30

Važený pane, rekonstrukce autobusového nádraží se diskutuje již několikátým rokem. Z pozice města Blanska šlo především o to, domluvit se s majitelem ČAD Blansko a přesvědčit ho o potřebnosti modernizace tohoto dopravního uzlu. Město samotné nemá žádný vliv na tuto rekonstrukci, která je plně v režii soukromého vlastníka a jeho finančních zdrojů. V minulosti bylo spoléháno na dotační programy, které bohužel nebyly vypsány. V letošním roce jsme zahájili jednání s vlastníkem a výsledkem bylo ujednání, že i v případě nevypsání dotačního programu, zajistí vlastník rekonstrukci jen ze svých finančních zdrojů. Byl stanoven harmonogram postupu, kdy do konce srpna bude zpracována projektová dokumentace a do konce kalendářního roku vyřízeno stavební povolení. Na jaře roku 2017 by byla zahájena samotná rekonstrukce. I když vlastník koordinuje svůj postup s městem (jedná se především o řešení napojení cyklostezky v prostoru nádraží, řešení inženýrských sítí) stavba a projektová dokumentace je plně v jeho režii, kde musí především splnit podmínky územního řízení a stavebního povolení. S pozdravem a přáním pěkného dne Mgr. Ivo Polák


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h