Používání výstražných světel – majáků

vložil Jiří Dvořák » 27. 6. 2018, 16:05

Dobrý den.Chtěl bych vysvětlení k používání oranžových majáků popeláři nebo odtahovou službou.Je mi jasné,že pokud zmiíněná vozidla nakládají,tak je použití oprávněné.Pokud ale již je vozidlo na cestě do spalovny nebo autoservisu v případě odtahovky tak by světla měla být zhasnuta.Odtahovka s naloženým vozidlem vozidlem nijak nepřekračuje ani rozměry ale svítí.Ostatní řidiči v tomto případě mají na tato vozidla brát ohled atd.Dle mě je neoprávněné užívání.Je to v pořádku?Dvořák


Radek Gajdošík, 16. 7. 2018, 09:32

Vážený pane Dvořáku,

používání výstražných světel-majáků řeší §42 zákona č.361/2000 Sb., zákon o silničním provozu, včetně dalších prováděcích předpisů.

Řidič vozidla vybaveného zvláštním výstražným světlem oranžové barvy smí tohoto světla užívat jen tehdy, mohla-li by být jeho jízdou nebo pracovní činností ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Jestliže to vyžaduje pracovní činnost tohoto vozidla, není jeho řidič povinen dodržovat ustanovení pravidel provozu na pozemních komunikacích uvedených v § 4 písm. c), § 7 odst. 1 písm. b), § 11 odst. 2, § 12 odst. 1, 2 a 4, § 13, § 14 odst. 1 a 2, § 18 odst. 2 písm. b), § 22 odst. 3, § 24 odst. 4 písm. a), c), d), e), f) a g), § 25 odst. 1, 2 a 3, § 26 odst. 3, § 27, § 28 odst. 2, § 30, 36, 37 a § 39 odst. 4 a 5; je však povinen dbát zvýšené opatrnosti, aby neohrozil bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

Řidiči ostatních vozidel musí vozidlu podle odstavce 1 umožnit jízdu nebo pracovní činnost a podle okolností snížit rychlost jízdy, popřípadě i zastavit vozidlo.

 Skupiny (kolony) vozidel ozbrojených sil nebo ozbrojených sborů je možno doprovázet vpředu i vzadu vozidly užívajícími zvláštního výstražného světla oranžové barvy. Doprovázená vozidla musí mít rozsvícena obrysová a potkávací světla.

Dohled nad dodržováním předpisů v silničním provozu provádí Policie ČR. V případě potřeby se tedy obraťte na dozorový orgán.

              

 

Ing. Radek Gajdošík, vedoucí odboru
odbor vnitřních věcí, kancelář č. 108, náměstí Republiky 1316/1, Blansko, 67801
gajdosik@blansko.cz | 516775800 |


            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h